Om skolan

Tälje en attraktiv skola med gamla anor!

Tälje en attraktiv skola med gamla anor! Täljegymnasiet är Södertälje kommuns största gymnasieskola. Skolan är centralt belägen och erbjuder följande program: Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, International Baccalaureate samt Introduktionsprogrammet Individuellt alternativ. På Täljegymnasiet kan du kombinera dina studier med Nationell idrottsutbildning inom idrotterna basket, fotboll, innebandy och ishockey alternativt Lokal idrottsutbildning inom idrotterna ishockey och volleyboll. International Baccalaureate (IB) är en internationell utbildning med engelska som undervisningsspråk som ger dig en examen gångbar i hela världen.

På Täljegymnasiet har elever tagit studentexamen sedan 1918. Idag präglas skolan av utbildning som rustar elever för en föränderlig framtid.

 Våra elever ges en strukturerad och kvalitativ undervisning som möter och utmanar dem på deras nivå. Vi visar respekt och tar elevernas perspektiv i beaktande och vi förväntar oss att våra elever tar ansvar för sina studier och följer de ordningsregler skolan har. Hos oss formar elever och personal tillsammans en skola som kännetecknas av respekt, trygghet och trivsel. Skolans elevhälsa har en aktiv roll i detta arbete.

På Täljegymnasiet arbetar vi med att lyfta in det omgivande samhället i undervisningen och samarbetar med bland andra Juventas ungdomsjour, Science Park, Ungt Företagande och Scania.

Lärarna arbetar medvetet och genomtänkt med digitalisering och använder digitala verktyg för att förbättra undervisningen. Skolans bibliotek samverkar med undervisande lärare för ökat lärande.

Välkommen till oss!

Bild på Maria Leonardsson

Maria Leonardsson

Rektor Telefon: 08-523 043 79 E-post: maria.leonardsson@sodertalje.se Adress: Erik Dahlbergsväg 1-3, 151 89 Södertälje