Om skolan

Tälje en attraktiv skola med gamla anor!

Täljegymnasiet är Södertälje kommuns största gymnasium. Skolan ligger centralt belägen i staden och har anor från 1918! Idag går ca 670 elever på några av de program vi erbjuder: Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsprogrammet, Teknikprogrammet,IB (International Baccalauretate Programme) samt Individuellt alternativ.

På Tälje kan du kombinera dina studier med Nationell idrottsutbildning (NIU) inom basket, ishockey, fotboll och innebandy, alternativt Lokalt utformad idrottsutbildning (LIU) inom ishockey och volleyboll. IB är en internationell utbildning med engelska som undervisningsspråk. Examen på IB är gångbar över hela världen. 

Som elev på skolan ges du en strukturerad och kvalitativ undervisning som utmanar och stöttar dig på din nivå. Vårt arbetssätt präglas av att vi organiserar skolan runt alla elevers lärande så att varje elev ska nå sina mål med studierna. Vi förbereder samtidigt dig för vidare studier och arbetsliv till exempel genom samarbeten med det omgivande samhället (Science Park, Ungt Företagande och Scania mm).

Vi visar varandra respekt och följer de trivsel- och ordningsregler skolan har och vi förväntar oss att du tar ansvar för dina studier. Tillsammans formar vi en skola som präglas av trivsel och trygghet med lärandet i centrum. Elevhälsan arbetar med fokus på trivsel och trygghetsfrågor och har en central roll i det hälsofrämjande arbetet på skolan.

Lärarna arbetar medvetet och genomtänkt med digitala hjälpmedel i undervisningen. Med stöd i forskningen utformas och utvecklas undervisningen på så sätt att du som elev blir aktivt delaktig i ditt eget lärande. Samarbetet mellan skolans bibliotek och lärarna är ytterligare en faktor som stärker lärandet på skolan.

Vi förbereder dig för framtiden!

 

Välkommen till oss på Täljegymnasiet!

Runar Krantz, rektor.

Bild på Runar Krantz

Runar Krantz

Rektor Telefon: 08-523 044 90 E-post: runar.krantz@sodertalje.se Adress: Erik Dahlbergsväg 1-3, 151 89 Södertälje