Studier och ekonomi

När du studerar på gymnasiet finns det olika bidrag du kan få i samband med dina studier. Du kan få dessa bidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Studiebidrag från CSN

När du fyller 16 år och börjar på gymnasiet får du studiebidrag från CSN. Fram till dess att du fyller 18 år betalar CSN ut studiebidraget till din vårdnadshavare, oftast den förälder som senast fick barnbidraget. När du fyller 18 år betalar de ut pengarna direkt till dig.

Om dina vårdnadshavare vill att du ska få studiebidraget innan du har fyllt 18, kan de ordna med en överföring via sin bank.

Du behöver inte göra någon ansökan för att få studiebidrag. Om du har ogiltig frånvaro kan du förlora studiebidraget.

Extra tillägg

Om du eller din familj behöver mer pengar än studiebidraget kan du ansöka om extra tillägg hos CSN. Extra tillägg prövas utifrån familjens behov.

På CSN:s webbplats webbplats finns bra information om studier och bidrag.

Inackorderingstillägg

Om du är folkbokförd i Södertälje men går i gymnasiet i en annan kommun utanför Stockholms län kan du få inackorderingstillägg. Det är ett kommunalt bidrag som ska ersätta en del av dina kostnader för hyra av bostad på studieorten, resor till och från skolan samt resor mellan studieorten och Södertälje.

Du kan få inackorderingstillägg om du

  • är folkbokförd i Södertälje kommun går i kommunal gymnasieskola
  • är antagen på dina betyg (förstahandsmottagning) eller går en riksrekryterande utbildning
  • är under 20 år (till och med vårterminen det år då du fyller 20 år)
  • har en restid mellan bostaden i Södertälje (folkbokföringsadressen) och skolan som är minst två timmar eller har en resväg som är minst 40 kilometer enkel resa med allmänna kommunikationer.

Du kan inte få inackorderingstillägg om du

  • får resebidrag
  • har kommit in på en skola bara för att det finns lediga platser (andrahandsmottagning).

Inackorderingstillägget för 2021 är 1 587 kr i månaden under sammanlagt nio månader per år. Elever som är antagna till en nationell idrottsutbildning (NIU) kan inte få inackorderingstillägg om de är mottagna i andra hand till det nationella programmet. Förstahandsmottagning gäller om Södertälje kommun har ett avtal med den berörda skolan eller kommunen.

Om du får inackorderingsbidrag betalas det ut tidigast i oktober för höstterminen och i februari för vårterminen.

Om du går i en kommunal gymnasieskola söker du bidraget via kommunens e-tjänster i självservice.

Om du går i fristående gymnasieskola söker du bidraget genom CSN.

Resebidrag

SL-kort

Har du längre resväg till gymnasieskolan än sex kilometer får du bidrag till resor mellan hemmet och skolan, i första hand i form av ett SL-kort. Kortet får du av skolan vid terminsstarten.

Resebidrag för faktiska kostnader

Om du studerar utanför Stockholms län kan du ansöka om resebidrag hos kommunen. Resebidraget ersätter dina faktiska resekostnader. Du ska lämna in kvitton för en månads resekostnader i din ansökan om resebidrag.

Maxbeloppet per månad är 1 577 kronor som betalas ut 9 månader per läsår. Du ansöker i början av skolåret för ett läsår i taget.

Du kan inte få resebidrag samtidigt som du har inackorderingstillägg.

Om du går i en kommunal gymnasieskola söker du bidraget via kommunens e-tjänster i självservice.

 

Bild på Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Adress: Södertälje kommun, 151 89 Södertälje