Aktuellt

Rektors julbrev

2016-12-23

Så har ett helt år snart gått, på Torekällgymnasiet, precis som överallt i världen – Mitt andra år som rektor på skolan.

 

Julbrev 2016                                                                                            

Så mycket har hänt, i världen och hos oss. Ofta fastnar man i problemen, det som inte blivit bra - Det är ju det som upptar ens tankar! Hur ska vi förändra det här? Vad kan vi göra bättre nästa gång? Självklart är det viktigt att fokusera på sådant, annars utvecklas man inte, men sätter man sig ner och verkligen tänker efter så visar det sig oftast att det goda, det positiva, det vi har att vara tacksamma för, utgör en så mycket större del än det som inte blev bra.

Jag är tacksam över att få vara rektor på Torekällgymnasiet, tacksam över den härlig och lugna stämning som möter mig överallt i skolan, och tacksam över det stöd jag får från personal, föräldrar och elever i att leda Torekällgymnasiet mot vår vision att bli ett framgångsrikt yrkesgymnasium med anställningsbara, högskoleförberedda och yrkesstolta elever.

Jag är stolt och nöjd över att vi för andra året i rad ökat antalet sökande till flera av våra program och att vi för andra året i rad förbättrat våra resultat. Nästan 10 % fler av våra elever klarade sin yrkesexamen än året innan och resultaten i t ex engelska, matematik och svenska har förbättrats avsevärt. Det är också med stolthet som jag lyfter att vi från ett tufft beslut från Skolinspektionen med flera vitesförelägganden i september 2015, gått till att under 2016 klara en uppföljning av inspektionen utan några anmärkningar. 

Vi har under 2016 genomfört en genomgripande förändring av organisation och rutiner för att bättre kunna lägga resurserna där de behövs bäst. Vi har inlett ett samarbete med Skolverket inom ramen för ”Samverkan för bästa skola”, där vi fått möjlighet att anställa två elevcoacher som tagit över många traditionella mentorsuppgifter från lärarna, för att frigöra tid för dem att fokusera ännu mer på undervisning och elevernas lärande. Vi har genomfört en första omgång med ämnessamtal, där elev och vårdnadshavare fått möjlighet till samtal direkt med de undervisande lärarna i de olika ämnena. Vi har också påbörjat arbetet med ett mer entreprenöriellt förhållningssätt i undervisningen, med ämnesövergripande tematiska arbeten i år 1, för att få en större helhet i utbildningen.

Ytterligare positivt som jag vill lyfta är vårt puls-projekt, ett samarbete mellan idrotten och matematik/svenska som bygger på studier som visar att en viss typ av puls-träning i nära anslutning till lektioner i matematik och språk ger positiva effekter på resultaten i ämnena. Det ska bli spännande att se resultaten av det! Roligt är också att vi hunnit med att tillsammans med elever besöka både Yrkes-SM i Malmö i maj och Yrkes-EM i Göteborg i december, där Sverige för övrigt tog två medaljer av varje valör; guld, silver och brons – Det är något för våra elever att drömma om i framtiden!

Jag hoppas och tror att 2017 kommer att bli ett fint år för Torekällgymnasiet. Vi har mycket nytt och spännande på gång! Bland annat startar vi i augusti en ny inriktning inom Bygg- och anläggningsprogrammet – Anläggningsförare – i samarbete med Maskinentreprenörerna. Vi startar också ett högskoleförberedande Vård- och omsorgsprogram med inriktning mot hälso- och sjukvård eller mot äldrevård, och vi kommer att inleda ett samarbete med Vuxenutbildningen.

Ett stort tack för detta år, och en önskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Rektor