Studiecoacher

På skolan är vi två stycken studiecoacher. Vi heter Faten Varto och Martin Viberg.

Vår uppgift på skolan kan liknas vid ett mentorsuppdrag. Det innebär att vi har hand om elevens studiesituation på ett övergripande plan och att vi handleder eleverna i studieteknik. Det betyder också att vi stöttar eleverna i deras lärande och sociala utveckling.  En gång per termin följer vi upp elevens utveckling i ett utvecklingssamtal. 

Om en elev har frågor kring skolsituationen är han/hon välkommen att vända sig till oss. Beroende på vad det gäller avgörs om frågan ska hanteras av oss eller annan personal, till exempel från elevhälsoteamet.

Vi är länken mellan vårdnadshavare/elev/skola/lärare/elevhälsoteam. Föräldrar till minderåriga elever har oss som kontaktperson på skolan. 

Sjukfrånvaro ska anmälas via Lärplattformen. Anmälan görs av förälder om eleven är minderårig. Studiecoacherna har ansvar för att följa upp eventuell frånvaro och motivera till skolnärvaro.

Faten Varto
Elevansvarig för Bygg- och anläggningsprogrammet och VVS- och Fastighetsprogrammet

Telefon: 08-52304148 E-post: faten.varto@sodertalje.se

Martin Viberg
Elevansvarig för El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, samt Yrkesintroduktion Bygg

Telefon: 08-52304735 E-post: martin.viberg@sodertalje.se

Bild på Faten Varto

Faten Varto

Elevansvarig för bygg och VVS programmen Telefon: 08-5230 4148 E-post: faten.varto@sodertalje.se
Bild på Robin Ax

Robin Ax

Elevansvarig för el- fordon och vårdprogrammet Telefon: 08-5230 4108 E-post: robin.ax@sodertalje.se