Kurator

Här hittar du mer information om vår kurator Karin Berge.

Om kurator

Jag heter Karin och jag är skolkurator. Jag är skolans psykosociala resurs och jag finns här för att ge stöd när du som elev behöver en trygg vuxen att anförtro sig åt.

Det kan exempelvis handla om stödjande enskilda samtal eller praktisk hjälp med CSN- och/eller fondmedelsansökningar. Utöver detta arbetar jag med olika förebyggande och hälsofrämjande insatser som syftar till att öka elevernas psykiska välbefinnande.

Om du har frågor som rör ovanstående frågor så är du välkommen att söka upp mig.

Bild på Karin Berge

Karin Berge

Kurator Telefon: 08-5230 4192 E-post: karin.berge@sodertalje.se