NIU fotboll

Elitsatsningen sker i samverkan med Svenska fotbollförbundet /Södermanlands fotbollsförbund, Södertälje Fotbollsallians (som representerar samtliga föreningar inom kommunen) och gymnasieskolorna Torekällgymnasiet och Täljegymnasiet.

Eleven erbjuds specialsydda lösningar för att möjliggöra en utveckling från talang till färdigutbildad elitspelare, i en miljö som präglas av professionalism och ständig utveckling. Spelarens utvecklingsarbete skall ske i nära samverkan med spelarens föreningsverksamhet och präglas av en samordnad helhetssatsning där spelaren sätts i centrum.

Samarbetet mellan alla aktörer ger goda förutsättningar för en hög kvalitet på verksamheten.

Den praktiska fotbollsträningen bedrivs huvudsakligen på Södertälje Fotbollsarena, där skolan året runt har tillgång till en fullstor (105 x 65) uppvärmd konstgräsplan. I direkt anslutning till denna anläggning finns också utrymmen för rehabträning, samt teorilokaler för upp till 70 personer. Detta garanterar att skolans fotbollsverksamhet i alla lägen har perfekta träningsförutsättningar.

Utöver dessa träningsmöjligheter har skolan också tillgång till Västergårdshallen - en fullstor inomhusanläggning med konstgräs. 

Studieupplägg

På de nationella idrottsutbildningarna läser eleverna 500 poäng specialidrott fördelad på tre undervisningstillfällen i veckan med både teoretisk och praktisk undervisning.

Torekällgymnasiet och Täljegymnasiet bedriver undervisning över de grenspecifika gränserna inom bland annat träningslära, näringslära och prestationspsykologi. Detta sker under ledning av personal utbildad inom respektive område. Din grenspecifika undervisning sker sedan tillsammans med en specialidrottsinstruktör speciellt utbildad för din idrott. Instruktören i din idrott ansvarar sedan för att koppla den teoretiska till din specifika idrott.

Södermanlands fotbollsförbund

Kontaktperson: Lars Pihl
Mobil: 070-372 13 18
Epost: lars.pihl@gih.se
Hemsida: http://sodermanland.svenskfotboll.se/

Om du har frågor, mejla NIU-koordinator Andreas Lindbäck på andreas.lindback@sodertalje.se