Om skolan

Torekällgymnasiet – med yrkesstoltheten i fokus!

Nyhet: Estetiska programmet Bild och formgivning startar till hösten 2022!

torekallgymnasiet 580 Foto Liza Simonsson.jpg

Hos oss får du en riktigt bra utbildning som leder direkt till arbete och yrkesliv eller till vidare studier.

Yrkesprogrammen

Vi skapar en helhet i utbildningen genom samarbeten mellan ämnena i projekt kopplade till yrket. Du kan även kombinera dina studier hos oss med din elitidrott inom ramen för Nationell idrottsutbildning, NIU.

Torekällgymnasiets verksamhetsidé bygger på att du som elev ska få en stark identitet inom det yrke som vi utbildar dig för, så att du direkt efter avslutade studier hos oss ska kunna gå direkt till arbete inom ditt yrke.

Vi erbjuder alltid de kurser som behövs för allmän behörighet till högskolestudier, vilket innebär att du kan fortsätta att studera, t ex på yrkeshögskola, direkt efter gymnasiet.

Vi arbetar med riktiga uppdrag i samarbeten mellan programmen. Då det är möjligt samarbetar vi med aktörer utanför skolan för att få en tydlig verklighetsanknytning. Det vi gör kan vara till nytta, i och utanför skolan!

Estetiska programmet Bild och formgivning

Estetiska programmet Bild och formgivning, är ett högskoleförberedande program där du fördjupar din förmåga och teknik att skapa bilder både analogt och digitalt, med bland annat teckning, måleri, skulptur, grafik, foto, film, färglära och komposition. Du ges möjlighet att använda din kreativitet och utmana dig själv i nya tekniker.

Du kommer även att få verktyg för att förstå bildens betydelse i vårt samhälle och du kommer att ges möjlighet att utveckla din engelska. Vi vill utbilda nästa generations bild och formgivare men också framtidens konstnärer. Vi kommer att bearbeta frågor kopplade till hållbarhet, demokrati, entreprenöriellt arbete, hälsa och etik. Ofta gestaltas det i olika konstnärliga projekt där vi knyter samman kurser och samverkar med externa partners.

Estetiska programmet Bild och formgivning ger dig behörighet till många olika utbildningsvägar inom konst, design, grafisk form, spel, digital bild och illustration. Det finns en växande arbetsmarknad för människor med yrken inriktade mot olika typer av visuell kommunikation. Programmet ger dig även behörighet att söka till vidare studier inom det samhällsvetenskapliga fältet, till exempel lärarutbildning och juristutbildning.

Undervisning sker i specialutformade, välutrustade lokaler med en härlig atmosfär. Du får tillgång till egen dator, ritplatta och programvara så att du kan förverkliga dina idéer.

Vår skola

Det entreprenöriella lärandet är i fokus på Torekällgymnasiet. Det innebär att de olika ämnena samarbetar kring olika teman för att skapa en helhet i din utbildning och övar dig på viktiga förmågor som att ta initiativ och ansvar, omsätta idéer till handling, fatta beslut, kommunicera och arbeta självständigt och tillsammans med andra.

Delaktighet och motivation skapar vi genom att bygga goda relationer, efterfråga din närvaro i skolan och att ha höga förväntningar på dig och oss som arbetar på skolan. Vi lyssnar på eleven och anpassar undervisningen efter alla elevers behov, förutsättningar och erfarenheter.

 


Film yrkesprogrammen

Ladda ner broschyr.