Personal

Kontaktuppgifter för personal på Torekällgymnasiet:

Skolledare

Carin Caputo
Tel: 08-52304193
carin.caputo@sodertalje.se 
Rektor 
Susanne Lindström
Tel: 08-52301864
susanne.a.lindstrom@sodertalje.se 
Enhetschef 
Robert Jansson
Tel: 08-52304129
robert.jansson@sodertalje.se 
Biträdande rektor 
Camilla Lindblad Modig
Tel: 08-52304107
camilla.lindbladmodig@sodertalje.se 
Administrativ chef 
Åsa Esping Jameson
Tel: 08-52304142
asa.esping-jameson@sodertalje.se 
Utvecklingsledare 

Elevhälsa

Christina Bakalakou
Tel: 08-52301342
christina.bakalakou@sodertalje.se 
Skolsköterska 
Susanne Larsson
Tel: 08-52304154
susanne.a.larsson@sodertalje.se 
Kurator 
Maria Henriksson
Tel: 08-52302517
maria.henriksson@sodertalje.se 
Specialpedagog 
Miriam Janzon
Tel: 08-52303639
miriam.janzon@sodertalje.se 
SYV 

Studiecoach

Faten Varto
Tel: 08-52304148
faten.varto@sodertalje.se 
Studiecoach för Bygg, VVS 
Martin Viberg
Tel: 08-52304735
martin.viberg@sodertalje.se 
Studiecoach för El, fordon, vård 

Administration

Caroline Celebioglu
Tel: 08-52303439
caroline.celebioglu@sodertalje.se 
Ekonomi 

Vaktmästeri

Jari Kälviäinen
Tel: 08-52306872
jari.kalviainen@sodertalje.se 
Vaktmästare
Mika Virtanen
Tel: 08-52304940
mikael.virtanen@sodertalje.se 
Vaktmästare och elevassistent 

Teknik/IKT

Jan Karlsson
Tel: 08-52302320
jan.karlsson@sodertalje.se 
IKT-pedagog 
Kristofer Smålander
Tel: 08-52304151
kristofer.smalander@sodertalje.se 
IKT-tekniker 
Magnus Johansson
Tel: 08-52306353
magnus.johansson@sodertalje.se 
IKT-ansvarig 
Tony Pettersson
Tel: 08-52301826
tony.pettersson@sodertalje.se 
Fastighet, lås, larm 

Bibliotek

Zinaida Hodzic
Tel: 08-52302735
zinaida.hodzic@sodertalje.se 
Bibliotekarie 

Café

Daniel Bektas
Tel: 08-52302537 
 

Lärare

Annelie Granqvist (AGt)
Tel: 08-52304033
annelie.granqvist@sodertalje.se 
Svenska som andraspråk, engelska 
Berivan Graf (BKl)
Tel: 08-52304142
berivan.kartal@sodertalje.se 
Samhällskunskap, svenska 
Denis Jovanovic (DJo)
Tel: 08-52309946
denis.jovanovic@sodertalje.se 
Bygg- och anläggning måleri 
Denise Delbuque
Tel: 08-52306088
denise.delbuque@sodertalje.se 
Engelska 
Eva Bida
Tel: 08-52303435
eva.bida@sodertalje.se 
Idrott och hälsa, vårdkurser 
Gerd Malmengren
Tel: 08-52301339
gerd.malmengren@sodertalje.se 
Studieverkstaden, religionskunskap 
Ida Nyström (INm)
Tel: 08-52303617
ida.nystrom@sodertalje.se 
Svenska, religionskunskap 
Kim Kapfält
Tel: 08-52304116
kim-kapfalt@sodertalje.se 
Bygg- och anläggning 
Lars-Börje Edberg
Tel: 08-52301457
lars-borje.edberg@sodertalje.se 
El- och energi 
Lena Ax
Tel: 08-52304122
lena.ax@sodertalje.se 
Matematik 
Magnus Fasth
Tel: 08-52304109
magnus.fasth@sodertalje.se 
VVS- och fastighet 
Maria Rösblad (MRo)
Tel: 08-52304158
maria.rosblad@sodertalje.se 
Svenska, religionskunskap 
Maria Johansson
Tel: 08-52309948
maria.e.johansson@sodertalje.se 
Vård och omsorg 
May Farju David (MFu)
Tel: 08-52309947
may.farju@sodertalje.se 
Matematik, naturkunskap
Per Calmered (PCa)
Tel: 08-52303408
per.calmered@sodertalje.se 
Matematik, teknik, CAD 
Peter Andersson (PAn)
Tel: 08-52301442
peter.andersson@sodertalje.se 
Idrott och hälsa 
Peter Rödel (PRo)
Tel: 08-52304390
peter.rodel@sodertalje.se 
Bygg- och anläggning 
Rafed Tabbo
Tel: 08-52304195
rafed.tabbo@sodertalje.se 
Vård- och omsorg 
Samharib Elyo (SEo)
Tel: 08-52304137
samharib.elyo@sodertalje.se 
Matematik, fysik, teknik 
Sarah Klerkefors
Tel: 08-52303885
sarah.klerkefors@sodertalje.se 
Entreprenörskap 
Selma Toma
Tel: 08-52304185
selma.toma@sodertalje.se 
Svenska som andraspråk 
Sonja Olars
Tel: 08-52304386
sonja.olars@sodertalje.se 
Historia, samhällskunskap 
Stefan Petranyi
Tel: 08-52304134
stefan.petranyi@sodertalje.se 
VVS- och fastighet 
Stig Viklund
Tel: 08-52304141
stig.viklund@sodertalje.se 
Bygg- och anläggning 
Tony Karlsson
Tel: 08-52304133
tony.karlsson@sodertalje.se 
El- och energi 
William Shahho
Tel: 08-52306164
william.shahho@sodertalje.se 
Fordon- och transport 
Åsa Esping Jameson
Tel: 08-52304142
asa.esping-jameson@sodertalje.se 
Psykologi