Personal

Kontaktuppgifter för personal på Torekällgymnasiet:

 

Skolledare

Susanne Lindström
Tel: 08-52301864
susanne.a.lindstrom@sodertalje.se 
Tf. rektor/enhetschef 
Åsa Esping Jameson
Tel: 08-52304142
asa.esping-jameson@sodertalje.se 
Biträdande rektor 
Maria Henriksson
Tel: 08-52302517
maria.henriksson@sodertalje.se 
Tf bitr rektor 
Maj Johnsson
Tel: 08-52304194
maj.johnsson@sodertalje.se 
Tf bitr rektor 
Camilla Lindblad Modig
Tel: 08-52304107
camilla.lindbladmodig@sodertalje.se 
Administrativ chef 

Elevhälsa

Helena Rosén
Tel: 08-52301342
helena.rosen@sodertalje.se
Skolsköterska 
Karina Gabriel
Tel: 08-52304192
karina.gabriel@sodertalje.se 
Kurator 
Maria Henriksson
Tel: 08-52302517
maria.henriksson@sodertalje.se 
Specialpedagog 
Miriam Janzon
Tel: 08-52303639
miriam.janzon@sodertalje.se 
SYV 

Studiecoach

Faten Varto
Tel: 08-52304148
faten.varto@sodertalje.se 
Bygg- och anläggningsprogrammet
Yrkesintroduktion mot Bygg- och anläggning
Martin Viberg
Tel: 08-52304735
martin.viberg@sodertalje.se 
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Sanna Lindström
Tel: 08-52304417
sanna.lindstrom@sodertalje.se 
Vård- och omsorgsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
Annie Flygare, studiecoach Anni.flygare@sodertalje.se, 0766959002 Bygg- och anlägningsprogrammet BA21.

Administration

 

Caroline Celebioglu
Tel: 08-52303439
caroline.celebioglu@sodertalje.se 
Ekonomi 

Vaktmästeri

   
Mika Virtanen
Tel: 08-52304940
mikael.virtanen@sodertalje.se 
Vaktmästare 

Teknik/IKT

Jan Karlsson
Tel: 08-52302320
jan.karlsson@sodertalje.se 
IKT-pedagog 
Kristofer Smålander
Tel: 08-52304151
kristofer.smalander@sodertalje.se 
IKT-tekniker 
Tony Pettersson
Tel: 08-52301826
tony.pettersson@sodertalje.se 
Fastighet, lås, larm 

Bibliotek

Zinaida Hodzic
Tel: 08-52302735
zinaida.hodzic@sodertalje.se 
Bibliotekarie 

Café

Daniel Bektas
Tel: 08-52302537 
 

Lärare

Bengt Eriksson
Tel: 070 543 73 71
bengt.eriksson@sodertalje.se
Anläggningsämnen, ME-skolan 
Berivan Graf (BKl) - tjänstledig
Tel: 08-52304503
berivan.kartal@sodertalje.se 
Samhällskunskap, svenska 
Denise Delbuque
Tel: 08-52306088
denise.delbuque@sodertalje.se 
Engelska 
Emelie Granebrink Kjellberg
Tel: 08 5230 67 52
emelie.kjellberg-granebrink@sodertalje.se 
Socialpedagog 
Eric Sahlin
Tel: 08-52306009
eric.sahlin@sodertalje.se 
El och energi 
Eva Bida
Tel: 08-52303435
eva.bida@sodertalje.se 
Idrott och hälsa, vårdkurser 
Fredrik Strandberg
Tel: 08-52306239
fredrik.strandberg@sodertalje.se
Lärare IM 
Gerd Malmengren
Tel: 08-52301339
gerd.malmengren@sodertalje.se 
Studieverkstaden, religionskunskap 
Gustav Hjert (vik för Berivan Graf HT-21)
Tel: 08-52304503
gustav.hjert@sodertalje.se 
Lärare svenska 
Ida Nyström (INm)
Tel: 08-52303617
ida.nystrom@sodertalje.se 
Svenska, religionskunskap 
Jani Harju
Tel: 08-52304134
jani.harju@sodertalje.se 
Yrkeslärare VF
Johanna Johnson (JJo)
Tel: 08-52303648
johanna.johnson@sodertalje.se 
Engelska 

Kim Kapfält
Tel: 08-52304116
kim-kapfalt@sodertalje.se 
Bygg- och anläggning 
Lars-Börje Edberg
Tel: 08-52301457
lars-borje.edberg@sodertalje.se 
El- och energi 
Lena Ax
Tel: 08-52304122
lena.ax@sodertalje.se 
Matematik 
Magnus Fasth
Tel: 08-52304109
magnus.fasth@sodertalje.se 
VVS- och fastighet 
Maria Rösblad (MRo) - tjänstledig
Tel: 08-52304158
maria.rosblad@sodertalje.se 
Svenska, religionskunskap 
Maria Johansson
Tel: 08-52309948
maria.e.johansson@sodertalje.se 
Vård och omsorg 
Peter Andersson (PAn)
Tel: 08-52301442
peter.andersson@sodertalje.se 
Idrott och hälsa 
Peter Rödel (PRo)
Tel: 08-52304390
peter.rodel@sodertalje.se 
Bygg- och anläggning 
Pontus Sjöberg
Tel:08-52302973
pontus.sjoberg@sodertalje.se
Måleriämnen 
Rafed Tabbo
Tel: 08-52304195
rafed.tabbo@sodertalje.se 
Vård- och omsorg 
Samharib Elyo (SEo)
Tel: 08-52304137
samharib.elyo@sodertalje.se 
Matematik, fysik, teknik 
Sarah Harbi Hanna
Tel: 08 5230 41 85
sarah.harbi-hanna@sodertalje.se 
Svenska som andraspråk 
Sonja Olars
Tel: 08-52304386
sonja.olars@sodertalje.se 
Historia, samhällskunskap 
Stig Viklund
Tel: 08-52304141
stig.viklund@sodertalje.se 
Bygg- och anläggning