Elteknik

Om inriktningen elteknik

Bild på Lars-Börje Edberg

Lars-Börje Edberg

Ellärare E-post: lars-borje.edberg@sodertalje.se
Bild på Tony Karlsson

Tony Karlsson

Ellärare E-post: tony.karlsson@sodertalje.se