Aktuellt

MUSIK Wendela Fine

2017-03-07

22/3 kl 10.00 och kl 13.00 på Estrad. Musikeleverna i åk 3 rundar av sin utbildning med en sprakande konsert med musik från flera olika genrer. Denna konsert har blivit en återkommande och högt uppskattad tradition. Avgiftsfria dagföreställningar för högstadiet. Bokas via Södertälje kommuns hemsida eller via e-post: Pia.a.Johansson@sodertalje.se. Dagföreställningen är ca 45 min och en akt. En längre kvällsföreställning i två akter kommer att ges 3/5 kl 19.