Personal

Kontaktuppgifter för personal på Wendela Hebbegymnasiet:

Skolledare

Carin Caputo
Tel: 08-52304193
carin.caputo@sodertalje.se 
Rektor 
Susanne Lindström
Tel: 08-52301864
susanne.a.lindstrom@sodertalje.se 
Enhetschef 
Robert Jansson
Tel: 08-52304129
robert.jansson@sodertalje.se 
Biträdande rektor 
Camilla Lindblad Modig
Tel: 08-52304107
camilla.lindbladmodig@sodertalje.se 
Administrativ chef 
Åsa Esping Jameson
Tel: 08-52304142
asa.esping-jameson@sodertalje.se 
Utvecklingsledare 

Elevhälsa

Christina Alares 
Tel: 08-52301831
christina.alares@sodertalje.se
Skolsköterska 
Kristina Eriksson
Tel: 08-52304192 sms: 0766483745
kristina.a.eriksson@sodertalje.se 
Kurator 
Maj Johnsson
Tel: 08-52304194
maj.johnsson@sodertalje.se 
Specialpedagog 
Miriam Janzon
Tel: 08-52303639
miriam.janzon@sodertalje.se 
SYV 

Studiecoach

Maria Saliba (vik. för Annie Flygare)
Tel: 08-52306654
maria.saliba@sodertalje.se 
Studiecoach ESME, ESBD
Maryam Banej (MBj)
Tel: 08-52304044
maryam.banej@sodertalje.se 
Studiecoach TE, SAMED
Sanna Lindström
Tel: 08-52304417
sanna.lindstrom@sodertalje.se 
Studiecoach ESDN, ESMU, ESTA

Administration

Caroline Celebioglu
Tel: 08-52303439
caroline.celebioglu@sodertalje.se 
Ekonomi 

Vaktmästeri

Jari Kälviäinen
Tel: 08-52306872
jari.kalviainen@sodertalje.se 
Vaktmästare 
Mika Virtanen
Tel: 08-52304940
mikael.virtanen@sodertalje.se 
Vaktmästare och elevassistent 

Teknik/IKT

Magnus Johansson
Tel: 08-52306353
magnus.j@sodertalje.se 
IKT-ansvarig 
Tony Pettersson
Tel: 08-52301826
tony.pettersson@sodertalje.se 
Fastighet/lås/larm 
Kristofer Smålander
Tel: 08-52304151
kristofer.smalander@sodertalje.se 
IKT-tekniker 
Jan Karlsson
Tel: 08-52302320
jan.karlsson@sodertalje.se 
IKT-pedagog 

Bibliotek

Zinaida Hodzic
Tel: 08-52302735
zinaida.hodzic@sodertalje.se 
Bibliotekarie 

Café

Daniel Bektas
Tel: 08-52302537 
 

Lärare

Anders Fällman (AFn)
Tel: 08-52304146
anders.fallman@sodertalje.se 
Foto, Film & animation 
Anders Hammar (AHa)
anders.hammar@sodertalje.se 
Dans 
Annelie Granqvist (AGt)
Tel: 08-52304033
annelie.granqvist@sodertalje.se 
Svenska som andraspråk, engelska 
Ari Stockås (ASå)
Tel: 08-52304176
ari.stockas@sodertalje.se 
Musik 
Beatrisa Hellström (BHm)
Tel: 08-52304150
beatrisa.hellstrom@sodertalje.se 
Musik 
Bengt Gustafsson (BGn)
Tel: 08-52304147
bengt.gustafsson@sodertalje.se 
Musik 
Berivan Graf (BKl)
Tel: 08-52304142
berivan.kartal@sodertalje.se 
Samhällskunskap, svenska 
Bertil Nordahl (BNo)
Tel: 08-52301682
bertil.nordahl@sodertalje.se 
Foto 
Cecilia Ogenmark (COg)
Tel: 08-52304128
cecilia.ogenmark@sodertalje.se 
Design 
Christoffer Solgevik (CHs)
Tel: 08-52306515
christoffer.solgevik@sodertalje.se 
Spelutveckling 
Dan Lindh (DLh)
Tel: 08-52304160
dan.lindh@sodertalje.se 
Musik 
Denise Delbuque (DDe)
Tel: 08-52306088
denise.delbuque@sodertalje.se 
Engelska 
Emma Eriksson
Tel: 08-52304881
emma.a.eriksson@sodertalje.se 
Dans 
Erik Nihlgård (ENd)
Tel: 08-52302959
erik.nihlgard@sodertalje.se 
Teater, samhällskunskap 
George Bonnet (GBt)
Tel: 08-52306113
george.bonnet@sodertalje.se 
Media 
Ida Nyström (INm)
Tel: 08-52303617
ida.nystrom@sodertalje.se 
Svenska, religionskunskap 
Jenny Wallander Bergman
Tel: 08-52304181
jenny.bergman@sodertalje.se 
Teater 
Johanna Johnson (JJo)
Tel: 08-52303648
johanna.johnson@sodertalje.se 
Engelska, historia 
Johanna Langhorst (JLt) - tjänstledig
Tel: 08-52304188
johanna.langhorst@sodertalje.se 
Media 
Karin Bernerstedt (KBt)
Tel: 08-52303973
karin.bernerstedt@sodertalje.se 
Bild 
Lena Strand (LSd)
Tel: 08-52304177
lena.strand@sodertalje.se 
Bild 
Lena Yngvesson (LYn)
Tel: 08-52303406
lena.yngvesson@sodertalje.se 
Dans 
Lena Östman (LEo)
Tel: 08-52303796
lena.ostman@sodertalje.se 
Engelska, mediaämnen 
Liv Jans (LJs) - tjänstledig
Tel: 08-52303882
liv.jans@sodertalje.se 
Svenska, teater 
Magnus Löfvenberg (MLg)
Tel: 08-52304852
magnus.lofvenberg@sodertalje.se 
Teknik, arkitetur 
Malin Androsch-Ståhlberg (MAs)
malin.androsch.stahlberg@sodertalje.se 
Dans 
Maria Rösblad (MRo)
Tel: 08-52304158
maria.rosblad@sodertalje.se 
Svenska, religionskunskap 
Mariko Kawasaki (MKa)
mariko.kawasaki@sodertalje.se 
Japanska 
May Farju (MFu)
Tel: 08-52309947
may.farju@sodertalje.se 
Matematik, naturkunskap 
Mattias Åman (MÅn)
Tel: 08-52304689
mattias.aman@sodertalje.se 
Matematik, programmering 
Michel Kourie
Tel: 08-52306663
michel.kourie@sodertalje.se 
Elevassistent, matematik 
Miroslav Ajder
Tel: 08-52304033
miroslav.ajder@sodertalje.se 
  
Nahro Mati (Nma)
Tel: 08-52302133
nahro.mati@sodertalje.se 
Svenska 
Niclas Steeve (NSe)
Tel: 08-52306533
niclas.steeve@sodertalje.se 
Musik 
Patrik Ajaxén
Tel: 08-52301682
patrik.ajaxen@sodertalje.se 
Musik 
Per Calmered (PCa)
per.calmered@sodertalje.se 
CAD, matematik 
Peter Andersson (PAn)
Tel: 08-52301442
peter.andersson@sodertalje.se 
Idrott och hälsa 
Rasmus Karlung
Tel: 08-52303199
rasmus.karlung@sodertalje.se 
Historia
Robert Olofsson (ROn)
Tel: 08-52304178
robert.olofsson@sodertalje.se 
Matematik, naturkunskap, kemi 
Samharib Elyo (SEo)
Tel: 08-52304137
samharib.elyo@sodertalje.se 
Matematik, fysik, teknik 
Sarah Klerkefors (SKs) - tjänstledig
Tel: 08-52303885
sarah.klerkefors@sodertalje.se 
Engelska 
Sonja Olars (SOl)
Tel: 08-52304386
sonja.olars@sodertalje.se 
Samhällskunskap 
Tove Rådmark (TRk)
tove.radmark@sodertalje.se 
Dans 
Åsa Esping Jameson (ÅEg)
Tel: 08-52304142
asa.esping-jameson@sodertalje.se 
Mediaämnen, psykologi