Personal

Kontaktuppgifter för personal på Wendela Hebbegymnasiet:

Skolledare

Carin Caputo
Tel: 08-52304193
carin.caputo@sodertalje.se 
Rektor 
Susanne Lindström
Tel: 08-52301864
susanne.a.lindstrom@sodertalje.se 
Enhetschef 
Robert Jansson
Tel: 08-52304129
robert.jansson@sodertalje.se 
Biträdande rektor 
Camilla Lindblad Modig
Tel: 08-52304107
camilla.lindbladmodig@sodertalje.se 
Administrativ chef 

Elevhälsa

Maria Andersson
Tel: 08-52301831
maria.c.andersson@sodertalje.se 
Skolsköterska 
Kristina Eriksson
Tel: 08-52304192 sms: 0766483745
kristina.a.eriksson@sodertalje.se 
Kurator 
Maj Johnsson
Tel: 08-52304194
maj.johnsson@sodertalje.se 
Specialpedagog 
Miriam Janzon
Tel: 08-52303639
miriam.janzon@sodertalje.se 
SYV 

Studiecoach

Maryam Banej (MBj)
Tel: 08-52304044
maryam.banej@sodertalje.se 
Studieverkstaden, teknikprogrammet

Administration

Lilian Sleyman
Tel: 08-52301733
lilian.sleyman@sodertalje.se 
Skoladministratör elever 
Caroline Celebioglu
Tel: 08-52303439
caroline.celebioglu@sodertalje.se 
Ekonomi 

Vaktmästeri

Jari Kälviäinen
Tel: 08-52306872
jari.kalviainen@sodertalje.se 
Vaktmästare 
Mika Virtanen
Tel: 08-52304940
mikael.virtanen@sodertalje.se 
Vaktmästare och elevassistent 

Teknik/IKT

Magnus Johansson
Tel: 08-52306353
magnus.j@sodertalje.se 
IKT-ansvarig 
Tony Pettersson
Tel: 08-52301826
tony.pettersson@sodertalje.se 
Tekniker 
Kristofer Smålander
Tel: 08-52304151
kristofer.smalander@sodertalje.se 
IKT-tekniker 
Jan Karlsson
Tel: 08-52302320
jan.karlsson@sodertalje.se 
IKT-pedagog 

Bibliotek

Zinaida Hodzic
Tel: 08-52302735
zinaida.hodzic@sodertalje.se 
Bibliotekarie 
Anna Robertsson
Tel: 08-52306611
anna.robertsson@sodertalje.se 
Biblioteksassistent 

Café

Daniel Bektas
Tel: 08-52302537 
 

Lärare

Anders Fällman (AFn)
Tel: 08-52304146
anders.fallman@sodertalje.se 
Foto, Film & animation 
Anders Hammar (AHa)
anders.hammar@sodertalje.se 
Dans 
Andres Polanco (APo)
andres.polanco@sodertalje.se 
Spanska 
Annelie Granqvist (AGt)
Tel: 08-52304033
annelie.granqvist@sodertalje.se 
Svenska som andraspråk, engelska 
Ari Stockås (ASå)
Tel: 08-52304176
ari.stockas@sodertalje.se 
Musik 
Beatrisa Hellström (BHm)
Tel: 08-52304150
beatrisa.hellstrom@sodertalje.se 
Musik 
Bengt Gustafsson (BGn)
Tel: 08-52304147
bengt.gustafsson@sodertalje.se 
Musik 
Bertil Nordahl (BNo)
Tel: 08-52301682
bertil.nordahl@sodertalje.se 
Foto 
Cecilia Ogenmark (COg)
Tel: 08-52304128
cecilia.ogenmark@sodertalje.se 
Design 
Christine Gylefors (CGs)
Tel: 08-52303770
christine.gylefors@sodertalje.se 
Svenska, historia 
Christoffer Solgevik (CHs)
Tel: 08-52306515
christoffer.solgevik@sodertalje.se 
Spelutveckling 
Dan Lindh (DLh)
Tel: 08-52304160
dan.lindh@sodertalje.se 
Musik 
Denise Delbuque (DDe)
Tel: 08-52306088
denise.delbuque@sodertalje.se 
Engelska 
Erik Nihlgård (ENd)
Tel: 08-52302959
erik.nihlgard@sodertalje.se 
Teater, samhällskunskap 
Eva Bida (EBi)
Tel: 08-52303435
eva.bida@sodertalje.se 
Idrott och hälsa 
Filip Fjellström (FFm)
Tel: 08-52302256
filip.fjellstrom@sodertalje.se 
Musik 
George Bonnet (GBt)
Tel: 08-52306113
george.bonnet@sodertalje.se 
Media 
Ghada Sabbagh (GSh)
Tel: 08-52306269
ghada.sabbagh@sodertalje.se 
Matematik 
Hazem Shaba Bhnam (HSh)
hazem.shaba.bhnam@sodertalje.se 
Arabiska, matematik 
Ida Nyström (INm)
Tel: 08-52303617
ida.nystrom@sodertalje.se 
Svenska, religionskunskap 
Johanna Isgren (JIn)
Tel: 08-52306048
johanna.isgren@sodertalje.se 
Naturkunskap 
Johanna Johnson (JJo) - tjänstledig
Tel: 08-52303648
johanna.johnson@sodertalje.se 
Engelska, historia 
Johanna Langhorst (JLt)
Tel: 08-52304188
johanna.langhorst@sodertalje.se 
Media 
Karin Bernerstedt (KBt)
Tel: 08-52303973
karin.bernerstedt@sodertalje.se 
Bild 
Lena Strand (LSd)
Tel: 08-52304177
lena.strand@sodertalje.se 
Bild 
Lena Yngvesson (LYn)
Tel: 08-52303406
lena.yngvesson@sodertalje.se 
Dans 
Lena Östman (LEo)
Tel: 08-52303796
lena.ostman@sodertalje.se 
Engelska, mediaämnen 
Lisa Nelson (LNn)
Tel: 08-52304194
lisa.nelson@sodertalje.se 
Engelska, franska, tyska 
Liv Jans (LJs)
Tel: 08-52303882
liv.jans@sodertalje.se 
Svenska, teater 
Magnus Löfvenberg (MLg)
Tel: 08-52304852
magnus.lofvenberg@sodertalje.se 
Teknik, arkitetur 
Malin Androsch-Ståhlberg (MAs)
malin.androsch.stahlberg@sodertalje.se 
Dans 
Mari Ward (MWd)
Tel: 08-52304183
mari.ward@sodertalje.se 
Musik 
Maria Rösblad (MRo)
Tel: 08-52304158
maria.rosblad@sodertalje.se 
Svenska, religionskunskap 
Mariko Kawasaki (MKa)
mariko.kawasaki@sodertalje.se 
Japanska 
Mattias Åman (MÅn)
Tel: 08-52304689
mattias.aman@sodertalje.se 
Matematik, programmering 
Nahro Mati (Nma)
Tel: 08-52302133
nahro.mati@sodertalje.se 
Svenska 
Niclas Steeve (NSe)
Tel: 08-52306533
niclas.steeve@sodertalje.se 
Musik 
Patrik Ajaxén
Tel: 08-52301682
patrik.ajaxen@sodertalje.se 
Musik 
Per Calmered (PCa)
per.calmered@sodertalje.se 
CAD, matematik 
Peter Andersson (PAn)
Tel: 08-52301442
peter.andersson@sodertalje.se 
Idrott och hälsa 
Robert Olofsson (ROn)
Tel: 08-52304178
robert.olofsson@sodertalje.se 
Matematik, naturkunskap, kemi 
Roland Bolin (RBo)
roland.bolin@sodertalje.se 
Samhällskunskap 
Samharib Elyo (SEo)
Tel: 08-52304137
samharib.elyo@sodertalje.se 
Matematik, fysik, teknik 
Sarah Klerkefors (SKs)
Tel: 08-52303885
sarah.klerkefors@sodertalje.se 
Engelska 
Sonja Olars (SOl)
Tel: 08-52304386
sonja.olars@sodertalje.se 
Samhällskunskap 
Sophia Vallgren (SWa)
sophia-viola.vallgren@sodertalje.se 
Design 
Stefan Estby (SEs)
stefan.estby@sodertalje.se 
Filosofi 
Tove Rådmark (TRk)
tove.radmark@sodertalje.se 
Dans 
Weyne Andersson (WAn)
weyne.andersson@sodertalje.se 
Historia, mediaämnen 
Åsa Esping Jameson (ÅEg)
Tel: 08-52304142
asa.esping-jameson@sodertalje.se 
Mediaämnen, psykologi