Samhällsvetenskapsprogrammet

Medier, information och kommunikation

Röda tråden - klicka på bilden nedan för att se hur dina tre år hos oss ser ut! Du kan även läsa mer om utbildningen i våra faktablad som finns till höger.

Medier, information och kommunikation profil Marknadsföring, beteende

Röda tråden - klicka på bilden nedan för att se hur dina tre år hos oss ser ut!