Aktuellt


Välkommen till ett nytt läsår!

2022-08-16: Skolan börjar igen torsdag den 18 augusti kl. 8.20 för alla elever. Mentorerna välkomnar eleverna i skolans entré. Välkomna! Skolledningen Läs mer >


Intervju med Lytricia!

2017-09-18: Lytricia Ramstedt går fastighet, anläggning och byggnation på Foucaultgymnasiet. På fritiden håller hon på med gymnastik i Södertälje gymnastik- och sportförening (SGSF) sedan sju år tillbaka. Läs mer >