Verksamhetsidé fritids

Foucaultgymnasiets ledord Kunskap Trygghet Delaktighet genomsyrar även fritidsverksamheten, vilket skapar en röd tråd och bidrar till individens upplevelse av helhet och sammanhang.

På fritids möts ungdomar från skolans olika program i individ- och gruppnivåanpassad verksamhet, som utgår från ungdomarnas egna intressen. Varje ungdom ska ges möjligheten och förståelsen för en meningsfull fritid, där lyckade erfarenheter lockar till nyfikenhet och nya utmaningar.

Alla ska ges strategier och verktyg för att själva finna lösningar vid olika situationer, vilket resulterar i god självkänsla. Verktyg som IKT och estetiska uttrycksmedel bidrar till ökad kommunikativ kompetens. Tillsammans bygger vi upp förmågan till ökad självständighet.

Vår verksamhetsplan (pdf)