Elevhälsa

Elevhälsan skall ha den enskilde elevens behov och intresse som utgångspunkt för sitt arbete. Elevhälsoarbete handlar om att eleven skall må bra och det är skolans rektor som har det övergripande ansvaret i dessa frågor.

Elevhälsoteamet består av rektor, en kurator, en skolsköterska, en specialpedagog samt en studie-och yrkesvägledare. Längre ner på den här sidan hittar du kontaktuppgifter till elevhälsan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Planen fastställer ett antal mål och åtgärder som skolan åtar sig att nå eller genomföra under året. Planen har till ändamål att främja lika rättigheter för elever och motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion, ålder, sexuell läggning och funktionsnedsättning.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf)

***

Rektor

Emma Rosengren (tjänstledig)
emma.rosengren@sodertalje.se
tel. 08-5230 4509

Skolsköterska

Carina Wiktorsson
carina.wiktorsson@sodertalje.se
tel. 08-5230 1596

Kurator

Charlotte Blomberg
charlotte.blomberg@sodertalje.se
tel. 08-5230 6244

Studie- och yrkesvägledare
Vakant
 

Specialpedagog

Niclas Olanders
niclas.olanders@sodertalje.se
tel. 08-5230 2786