Om skolan

Foucaultgymnasiet är en kommunal gymnasiesärskola i Södertälje.

Vi finns på Erik Dahlbergs väg, mitt emot Södertälje sjukhus, bredvid Täljegymnasiet.

Foucaultgymnasiets lokaler är ljusa, moderna och tillgänglighetsanpassade. 

Skolan har omkring 60 elever och drygt 35 personal.

På Foucaultgymnasiet tycker vi att det är viktigt att eleverna har en verklighetsnära och värdeskapande utbildning. Vårt värdeskapande arbete går ut på att undervisningen ska skapa värde för eleven, gruppen och samhället utanför skolan. Vi är därför ofta ute både i samhället och i naturen och använder oss sedan av våra upplevelser i utbildningen.

Vi arbetar för att eleverna ska vara så självständiga som möjligt efter avslutad skolgång. Våra elever förbereds för att vara aktiva medborgare som bidrar till samhället. Vi tar sikte på våra ledord ”Dag 1 år 5”, vilket signalerar att vi vill förbereda eleverna för att efter avslutad utbildning vara så självständiga som möjligt och redo för arbete och ett aktivt liv.

För att våra elever ska få en helhet i utbildningen arbetar vi ämnesintegrerat och tematiskt. Det finns ett fyraårshjul som beskriver de teman som eleven möter under sin tid hos oss. Bilderna visar fyraårshjulen för de nationella programmen och de individuella programmen.

fyraårshjulNP.png

fyraårshjulIV.png
 
För de nationella programmen är yrkesinriktningen en viktig del av utbildningen. Det tematiska arbetet väver alltid in yrkesaspekten för att vi har sett att det både är motiverande och värdeskapande för eleven.

För de individuella programmen utformas utbildningen efter elevens förutsättningar och intressen. Även här finns det möjlighet att göra praktik och undervisningen förbereder eleverna för ett så självständigt liv som möjligt.

Våra elever är vana att vara aktiva i samhället. Eftersom skolan ligger centralt i Södertälje och dessutom nära Stockholm så tränas eleverna i att ta del av det som dessa städer har att erbjuda, exempelvis museum, kultur, bibliotek och annat samhällsliv.