Studie- och yrkesvägledning

Ett av skolans mål är att ge eleven möjligheter att ta ställning till frågor om sin framtid.

Studie- och yrkesvägledningen syftar till att förbättra elevens kompetens att göra studie- och yrkesval. Detta innebär att eleven, utifrån sina förutsättningar, blir medveten om olika alternativ, sina egna möjligheter samt får öva på att fatta och genomföra beslut. Under skoltiden ska eleven möta arbetslivet och öva färdigheter som förbereder för nästa steg i livet. Studie- och yrkesvägledaren är också ett stöd för elever och vårdnadshavare i processen att planera för tiden efter gymnasiesärskolan.

Studie- och yrkesvägledare
Vakant


Telefon


Postadress:

Foucaultgymnasiet
Södertälje kommun
Nina Bagge
151 89 Södertälje