Fastighet, anläggning och byggnation  (FAB)

Tycker du om att arbeta både utomhus och inomhus? I så fall kan programmet för fastighet, anläggning och byggnation vara något för dig!

Målsättningen för programmet är att ge dig grundläggande kunskaper och färdigheter inom fastighet, anläggning och byggnation. Utbildningen förbereder dig så att du kan arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter eller markarbeten och underhåll i parkmiljöer. 
 

APL - arbetsplatsförlagt lärande

Under sina fyra år på gymnasiesärskolan ska eleven göra 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Det innebär att vissa kurser utförs på en riktig arbetsplats. Eleverna får erfarenhet av arbetslivet och de teoretiska kunskaperna ska omvandlas till praktisk erfarenhet. Våra utbildningar syftar alltid till att eleven ska bli så självständig som möjligt och APL:en är en viktig del av den utvecklingen. 

På Fastighetsprogrammet gör eleverna till en början gemensam APL på en arbetsplats utvald av yrkesläraren. Vi har till exempel Bommersvik konferens och Tälje skog och ungdom som samarbetspartners. När eleven är redo börjar den på en individuell APL. Eleverna får lära sig att klippa gräs, bygga staket och altaner, laga utemöbler med mera. 
 

Truckkort och röjsågskort 

På Foucaultgymnasiet anpassar vi utbildningen till arbetsmarknadens behov. Alla elever får därför möjlighet att ta truckkort och röjsågskort då vi har sett att de är en kompetens som efterfrågas av framtida arbetsgivare.
 

Läs en intervju med Lytricia som går på programmet!

Programblad (pdf)