Hälsa, vård och omsorg med inriktning mot barn och fritid

Är du intresserad av att arbeta inom barnomsorg, fritids eller inom friskvårdssektorn? Nu startar Foucaultgymnasiet upp en ny utbildning inom gymnasiesärskolan. Programmet HVO - hälsa, vård och omsorg – riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta med barn på förskola eller inom fritidsverksamhet. Vår undervisning förbereder dig för arbete efter gymnasiesärskolan.   

Du kommer att få läsa flera kurser som handlar om förskolan, fritid och friluftsliv. Du kommer också att göra 22 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär att du arbetar på en arbetsplats och får arbetslivserfarenhet som du har nytta av i framtiden.   

På Foucaultgymnasiet får du både utmaningar och stöd som gör att du kommer att lyckas i dina studier. Vi arbetar för att du ska känna dig redo för “dag 1, år 5”, den första dagen efter gymnasiesärskolan. Under din tid hos oss kommer du att utvecklas både teoretiskt och praktiskt. Vi arbetar också mycket med att du ska känna dig trygg på skolan och på din APL-plats.