Individuella program  (IV)

Är du intresserad av varierande skoldagar med olika praktiska ämnen? I så fall kan individuella programmet vara något för dig!

Målsättningen för programmen är att varje elev efter skolan ska få ett meningsfullt arbete, boende och fritid. Under utbildningen kommer du att få undervisning i estetisk verksamhet, idrott och hälsa, hem- och komsumentkunskap, natur och miljö, individ och samhälle samt språk och kommunikation. Lärarna anpassar undervisningen efter varje elevs förutsättningar.

Programblad (pdf)