SAT - ett samarbete med Täljegymnasiet

Ett alternativ för elever som har rätt att söka gymnasiesärskolan
– ett samarbete mellan Foucaultgymnasiet och Täljegymnasiet

Från och med hösterminen 2017 har gymnasiesärskolan Foucaultgymnasiet ett samarbete med individuellt alternativ på Täljegymnasiet.  Detta samarbete har skapats för elever som vill gå ett nationellt program på gymnasiesärskolan men vill gå integrerat med elever som tillhör gymnasieskolan och som har god hjälp av den pedagogik som gymnasiesärskolan kan erbjuda där lärandet bygger mer på undervisning med konkret material och bildstöd.

Målgruppen är elever som har god adaptiv förmåga, men som är i behov av stöd och de anpassade kunskapskrav som finns i gymnasiesärskolan. Den tänkta elevgruppen kan vara elever med en lindrig intellektuell funktionsnedsättning som har läst enligt grundsärskolans läroplan men gått integrerat i grundskolan eller elever som har gått i en grundsärskoleklass, men som av olika anledningar är på väg att välja bort gymnasiesärskolan. Detta är ett sätt att skapa ett kommunalt attraktivt alternativ för dessa elever.

Dessa elever antas till gymnasiesärskolan Foucaultgymnasiet, men kommer att ha sitt hemklassrum samt få sin undervisning i Täljegymnasiets lokaler. Yrkeskurserna som gymnasiesärskolan erbjuder, läser man vanligtvis i andra yrkesanpassade lokaler kopplade till yrkesutbildningen.

Ett argument till varför elever inom målgruppen bör välja att läsa enligt gymnasiesärskolans läroplan istället för ett introduktionsprogram (individuellt alternativ eller yrkesintroduktion) på gymnasiet är att eleven har bättre förutsättningar att nå kunskapskraven i gymnasiesärskolan och få en yrkesinriktad utbildning. Att läsa kurser och bedömas mot kunskapskrav som är möjliga att uppnå skapar en känsla av utveckling i det egna lärandet. För en elev med intellektuell funktionsnedsättning är fördelen med att gå gymnasiesärskolan, till skillnad från individuellt alternativ, att du får en yrkesinriktad utbildning med uppnådda mål i gymnasiesärskolebevis.

Om du som personal eller studie- och yrkesvägledare vill veta mer är du välkommen att kontakta Katharina Granlund eller Nina Bagge på Foucaultgymnasiet.

Katharina Granlund
Rektor Foucaultgymnasiet   
katharina.granlund@sodertalje.se    
08-52304531
    

Nina Bagge    
Syv Foucaultgymnasiet   
nina.bagge@sodertalje.se   
08-52301767