Aktuellt på Morabergs studiecentrum

Årets lärare Ing-Marie Andersson Enstad

2022-09-30

Nominering till utbildningsnämndens utmärkelse: årets lärare i Södertälje kommun

Ing-Marie är den lärare som oavsett om eleverna är helt nyanlända och inte har någon kunskap om det svenska skolsystemet eller om hon träffar elever på KAA med tidigare skolmisslyckanden och problematisk skolfrånvaro - alltid utgår från att eleverna kan och ska få möjlighet att lyckas.

Hon gläds med eleverna när de lyckas i skolgången och hon tvekar inte att stötta extra om eleven riskerar att inte lyckas. Det är tydligt att hennes trygga och professionella bemötande påverkar hennes elever i en positiv bemärkelse.

I sättet hon möter upp och bibehåller en trygg social relation med sina elever är hon ett föredöme för det relationsbaserade lärande som gör oss stolta över att ha henne som medarbetare.