Aktuellt på Morabergs studiecentrum

Skolstart HT22

2022-08-05

Välkommen till ett nytt läsår!

Upprop torsdag 18 augusti

Klockan 09:00

IMS1A sal 22 

IMS1B sal 32 

IMS2B sal 14 

IMS3A sal 12 

 

Klockan 09:30  

IMS2A sal 15 

IMS3B sal 14

IMSVUX1 sal 20 

IMSVUX2 sal 23 

IMSVUX3 sal 21 

 

Yrkesintroduktion

HV  10:00 sal 13 

MC  10:30 sal 10 

BF1  11:00 sal 33 

VO1 11:30 sal 35 

BFVO2 13:00  sal 37