Likabehandlingplan

Likabehandlingsplanen är under bearbetning och uppdateras efter hand.