Personal

Kontaktuppgifter för personal på Morabergs studiecentrum:

Skolledare


Susanne Jedenborg, rektor

Tel: 08-523 012 23

susanne.jedenborg@sodertalje.se


Ann-Marie Bäck Bladh, biträdande rektor

Tel: 08-523 030 05

ann-marie.back-bladh@sodertalje.se

 

Elevhälsa


Liza Skog Larsen, kurator

Tel: 08-523 062 67 

liza.skog-larsen@sodertalje.se

 

Erica Engman, skolsköterska

Tel: 08-523 013 53

erica.engman@sodertalje.se

 

Lena Sjölinder, SYV (arbetar 40%) ansvarig för YRK.

Tel: 08523 044 91

Lena-Beatrice.Sjolinder@sodertalje.se

 

Lotta Arvidsson Eklind, SYV ansvarig för KAA och  språkintroduktion. 

Tel: 08-523 062 63

lotta.arvidssoneklind@sodertalje.se

 

Rebecka Lindberg, specialpedagog

Tel: 08-523 012 16

rebecka.lindberg@sodertalje.se

 

Administration

 

Marie Pettersson, skoladministratör

Tel: 08-523 015 93

marie.pettersson@sodertalje.se

 

Café

 

Colette Lian

Tel: 08-523 012 29

colette.lian@sodertalje.se

 

Nevret Varli, café/skolvärdinna

Tel: 08-523 012 29

 

IT

Pamela Glasser

Tel: 08-523 037 47

Pamela.Glaser-Muller@sodertalje.se

 

 

KAA (Kommunala aktivitetsansvaret) 

 

Roula Sharro, lärarassistent

Tel: 08-523 028 67, 08-523 040 87

Roula.Sharro@sodertalje.se

 

Simon Malmborg, socionom

Tel: 08-523 062 68

simon.malmborg@sodertalje.se

 

Skolvärdinna

 

Therese Åsberg

Tel: 08-523 012 19

therese.asberg@sodertalje.se

 

Vaktmästeri


Jan Susi

Tel: 08-523 021 27

jan.susi@sodertalje.se

Lärare


Anders Gustafsson , förstelärare, SO 

Tel: 08-523 030 04

anders.gustafsson@sodertalje.se

 

Andra Oll, engelska, svenska som andraspråk

Tel: 08-523 061 19

andra.oll@sodertalje.se

 

Ann-Christin Nyström, engelska, svenska, svenska som andraspråk

Tel: 08-523 030 84

ann-christin.nystrom@sodertalje.se

 

Annika Söderberg, bild, religion

Tel: 08-523 012 76

annika.soderberg@sodertalje.se

 

Dzintra Fonzovs Thornqvist, svenska som andra språk

Tel: 08-523 02974

dzintra.fonzovsthornqvist@sodertalje.se

 

Eva Nyberg, svenska som andra språk

Tele: 08-523 01769

eva.nyberg@sodertalje.se

 

Ghada Sabbagh, matematik, franska

Tel:08-523 025 19

ghada.sabbagh@sodertalje.se

 

Helen Panikian, SO, svenska som andraspråk

Tel:08-523 012 43

helene.panikian@sodertalje.se

 

Hesna Köhler, förstelärare, arabiska, engelska och franska

Tel: 08-523 031 72 

hesna.kohler@sodertalje.se

 

Ing-Marie Andersson Enstad, svenska som andraspråk

Tel: 08-523 027 97 

ing-marie.anderssonenstad@sodertalje.se

 

Ingrid Stark, svenska som andraspråk

Tel: 08-523 067 83

ingrid.stark@sodertalje.se

 

Josefin Valham, svenska som andraspråk

Tel: 08-523 014 63

Josefin.Valham@sodertalje.se

 

Jörgen Krüsell, historia

Tel: 08-523 038 92

jorgen.krusell@sodertalje.se

 

Kristina Ojanne, vård

Tel: 08-523 066 60 

kristina.ojanne@sodertalje.se

 

Lena Agopian, engelska, matematik, svenska som andraspråk

Tel: 08-523 038 81

Lena.Agopian@sodertalje.se

 

Lina Demir, religion, svenska som andraspråk 

Tele: 08-523 012 25

lina.demir@sodertalje.se

 

Marcus Jungberg, MC

Tele: 08523 049 78

marcus.jungberg@sodertalje.se

 

Maria Jansson, engelska, svenska, svenska som andraspråk

Tele:08523 047 87

maria.jansson@sodertalje.se

 

Ninve Isik, förstelärare, engelska, svenska som andraspråk

Tel: 08-523 030 03

ninve.isik@sodertalje.se

 

Pauline Smensgård, engelska, svenska som andraspråk

Tel: 08-523 012 32

pauline.a.smensgard@sodertalje.se

 

Sabine Sandelin Areström, pedagogik och hälsopedagogik,  svenska som andraspråk

Tel: 08-523 041 36

Sabine.Sandelin-Arestrom@sodertalje.se

 

Sandra Jedenborg, Hantverksprogrammet

Tele: 08-523 030 47

sandra.jedenborg@sodertalje.se

 

Sundus Shamon, matematik, NO

Tel: 08-523 063 67

sundus.shamon@sodertalje.se

 

Susanne Lundberg, svenska som andraspråk

Tel: 08-523 022 49

susanne.lundberg@sodertalje.se

 

Taghreed Zekert, matematik, teknik 

Tel: 08-523 012 26

taghreed.zekert@sodertalje.se

 

Thomas Rundberg, praktiksamordnare

Tel: 08-523 013 91

thomas.rundberg@sodertalje.se

 

Urban Härdin, SO, svenska som andraspråk

Tel: 08-523 015 95

urban.hardin@sodertalje.se