Yrkesintroduktion

Denna utbildning gäller för dig som saknar godkända betyg för behörighet till t.ex. ett yrkesprogram. Här får du en yrkesinriktad utbildning där även APL (arbetsplatsförlagd lärande) ingår.

Du läser ämnen från både grundskolan och vissa karaktärkurser inom gymnasieskolan. Utbildningen kan utformas både för en grupp elever eller särskilt riktad till dig.

Även du från grundsärskolan kan gå yrkesintroduktion om du bedöms kunna klara av utbildningen.

Yrkesintroduktion finns inom: