Fordonsprogrammet profil MC-mekanik

Denna utbildning riktar sig till dig som ännu inte har uppnått behörighet till nationellt gymnasieprogram. Utbildningen kommer att hjälpa dig på din väg mot arbetsmarknaden och ger dig fler möjligheter inför dina framtida val.

Bilservice, bilrekond, verktygsteknik och ger dig ett gymnasieintyg med betyg från yrkesintroduktionsprogrammet, Den teoretiska undervisningen i grundskoleämnen varvas med arbetsplatsförlagt lärande (apl). Utbildningen är 1-årig, efter genomförd utbildning har du möjlighet att gå vidare för att erhålla yrkesexamen från ett nationellt program eller komvux. Du kan också söka dig vidare till folkhögskola eller direkt ut i arbetslivet.