Aktuellt

Inloggning i Vklass för vårdnadshavare

2021-09-07

Den här informationen vänder sig i första hand till vårdnadshavare på förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som använder Vklass första gången

I Södertälje kommun har skolverksamheten en gemensam lärplattform för lärande som heter Vklass. Lärplattformen samlar olika funktioner och verktyg och skapar en helhet kring elevens lärande och utveckling.

Lärplattformen används av:

  • lärare, skolpersonal och övriga anställda på utbildningskontoret
  • alla elever i Södertäljes kommunala skolverksamhet
  • vårdnadshavare till elever i Södertäljes kommunala skolor

Syfte med systemet är att underlätta kommunikationen och mellan skola, elev och vårdnadshavare. Att elev och vårdnadshavare bättre kan följa elevens utveckling. Att höja kvaliteten i undervisningen genom att underlätta och systematisera lärarens administration, planering och undervisning.

Via denna länk finns manualer, FAQ (vanliga frågor), e-kurser mm.

https://support.vklass.se/