Aktuellt

Vinnare på Täljegymnasiet

2021-05-27

Ämneslaget i svenska på Täljegymnasiet vann kategorin arbetslag. Ett stort grattis till Sofia Selmelius Mellberg, Heloise Lindquist, Mia Christoffersson, Maria Destici och Lars Fidler! Tack för att ni ger våra elever förutsättningarna att lyckas.

Ämneslaget i svenska på Täljegymnasiet mottog blommor och prischeck på onsdagen då de vann kategorin arbetslag. Motiveringen löd:

  • Ger eleverna förutsättningar för att lyckas i alla ämnen
  • Elevernas språkanvändning utmanas och de får god träning i att hantera olika typer av texter vad gäller skrivande, läsande samt analys av texter
  • Tack vare ämneslagets fina samarbete säkerställs likvärdig bedömning i ämnet svenska/ svenska som andraspråk.