Kurator

Jag finns till hands för dig när du behöver någon att prata med. Det kan till exempel handla om din studiesituation, personliga problem eller din hemsituation. Det kan också handla om oro över någon kamrat eller över situationen i din klass. Du når mig enklast genom att skicka ett meddelande i V-klass, men du kan också nå mig genom ett personligt besök, telefon, e-post eller så kan du be din mentor att förmedla kontakt. 

Jag har stark sekretess, vilket innebär att man kan tala med mig utan att informationen förs vidare till någon annan. Jag har även anmälningsskyldighet vilket innebär att jag måste anmäla till socialtjänst när jag får veta att ett barn/ungdom far illa eller minsta misstanke om att ett barn/ungdom far illa. 

Vårdnadshavare är också välkomna att kontakta mig genom telefon eller e-post.

Övrig information

Frågor och svar om bidrag för gymnasiestudier (studiehjälp)

https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/bidrag-for-gymnasiestudier-i-sverige.html#Hurmycket

 

Blanketter och informationsmaterial från CSN

https://www.csn.se/blanketter.html

 

Information om soc - Socialtjänsten 

https://kollpasoc.se

 

Ungdomsmottagningen på nätet

http://www.umo.se