Elevhälsans medicinska insats

Jag heter Georgina Noah och arbetar som skolsköterska på Täljegymnasiet. Jag finns på plats alla dagar i veckan. Du når mig enklast via direktmeddelande i V-klass alternativt via mail.

På Täljegymnasiets individuella alternativ finns också en skolsköterska som arbetar 50% och heter Harisa Rizvanovic.

Här på Täljegymnasiet så arbetar vi främst med hälsofrämjande och förebyggande insatser som MI-samtal och att upprätthålla eller förbättra den fysiska och psykiska hälsan. Enklare sjukvårdsinsatser i akuta situationer kan tas omhand här hos oss, men vid behov hänvisar/remitterar vi till vårdcentraler eller andra specialister.

Vi har tillgång till skolläkare cirka en gång i månaden och tid till skolläkaren bokas genom skolsköterskan. Som elev eller vårdnadshavare kan du alltid kontakta oss för rådgivning.

Alla elever i årskurs 1 på gymnasiet kallas till ett enskilt hälsosamtal. Elever med stor frånvaro eller andra svårigheter kallas också till skolsköterskan för ett hälsosamtal. Skolsköterskan är en del av elevhälsoteamet och har ett tätt samarbete med kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och skolledning, men även med lärarna på skolan som vi träffar kontinuerligt. Vi arbetar även vid behov med hälsofrämjande undervisning och tillför medicinsk kunskap i det dagliga pedagogiska arbetet.

Vår ambition är att eleverna på Täljegymnasiet ska få professionell vägledning i frågor rörande fysisk och psykisk hälsa samt att de ska ha tillgång till evidensbaserade metoder och få gå på en skola där samtliga elever ges möjlighet att klara sina gymnasiestudier på bästa möjliga sätt.

Öppettider och övrig information