Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet

Sök till ekonomiprogrammet!

Är du studiemotiverad och vill ha alla möjligheter öppna inför framtiden? Är du intresserad av att starta och driva företag, jobba med ekonomi och juridik, exempelvis inom försäkringsbolag, banker eller rättsväsendet? Ekonomiprogrammet är ett program för dig som vill studera vidare på universitet och högskola inom till exempel ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga ämnen.

Utbildningens karaktärsämnen är företagsekonomi, juridik, moderna språk och psykologi. Ett viktigt mål är att du, efter dina studier, har kunskap om hur samhällets resurser används på bästa sätt och hur man startar och driver ett företag. Du ska också ha kunskap om lagar och författningar som styr och påverkar företag, organisationer och privatliv. I utbildningen ingår också ämnet psykologi eftersom det är viktigt att ha goda kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar.

Inriktning – ekonomi

Du fördjupar dig inom företagsekonomiska områden som kalkylering, redovisning, marknadsföring, ledarskap och organisation. Du får färdigheter i att starta och driva ett företag. Om du efter högskolestudier vill arbeta inom svenska och internationella företag och organisationer, försäkringsbranschen,finansbolag, skatteförvaltningen, bank eller handel är detta inriktningen för dig. På Täljegymnasiet kan du också bli diplomerad gymnasieekonom. 

Inriktning – juridik

Ekonomiprogrammet med inriktning Juridik ger dig en utbildning som utvecklar din förmåga att lösa och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Du lär dig att diskuterara brottmål, vilka lagar som är styrande och hur de tillämpas. Efter gymnasiet blir du behörig till studier på högskola/universitet inom bland annat juridik och i framtiden kanske du vill arbeta som jurist, advokat, åklagare eller domare.

Du läser exempelvis kurser inom:

  • Privat- och affärsjuridik
  • Rätten och samhället
  • Företagsekonomi
  • Psykologi