Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Sök till naturvetenskapsprogrammet!

Är du studiemotiverad och vill ha alla möjligheter öppna inför framtiden? Är du nyfiken på hur världen fungerar och gillar biologi, kemi, fysik och matematik? Naturvetenskapsprogrammet är ett program för dig som vill studera vidare på universitetet och högskola.

Efter examen är du förberedd för högskolestudier inom framförallt naturvetenskap, matematik och teknik. Utbildningens karaktärsämnen är kemi, fysik, biologi och matematik. Ett viktigt mål är att du, efter dina studier, har kunskap om naturvetenskapen och matematikens roll i samhällsutvecklingen samt har förmågan att kommunicera detta vetenskapliga förhållningssätt.

Det är viktigt att du får ta del av aktuella forskningsupptäckter och att du får pröva dina teoretiska kunskaper i praktiska övningar. Därför blandar vi klassrumsundervisning, föreläsningar och grupparbeten med exkursioner, experiment, datasimuleringar och laborationer. Genom samarbeten med universitet och högskolor kommer du att få delta i forskarskolor, naturvetenskapliga projekt och tävlingar som ger dig inspiration och fördjupad kunskap – och som gör att du blir medveten om vad som är din egen framtida yrkeskarriär.