Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Sök till Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av vad som händer i världen och varför? Vill du ha värdefulla språkkunskaper för framtiden? Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred utbildning för vidare studier på universitet och högskola – både i Sverige och i andra länder. Efter examen är du förberedd för högskolestudier inom framförallt samhällsvetenskapliga ämnen.

Samhällsvetenskapliga studier förenar olika ämnen som ger dig en djupare kunskap om händelser och företeelser som formar samhället. Det handlar bland annat om aktuella samhällsfrågor, filosofiska resonemang, olika trosuppfattningar och livsåskådningar.

Du ska efter utbildningen ha utvecklat ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Ett viktigt mål är att du har fått kunskaper om kommunikation och hur åsikter och värderingar uppkommer. 

Inriktning – Samhällsvetenskap

Inriktningen samhällsvetenskap har som huvudämnen geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Förutom dessa läser du också filosofi, psykologi och moderna språk.

Efter examen kan du exempelvis läsa vidare till jurist, lärare, polis, socionom, psykolog, informatör eller journalist.

Inriktning – Beteendevetenskap

Inriktningen beteendevetenskap har som huvudämnen ledarskap- och organisation, kommunikation, psykologi, samhällskunskap och sociologi. 

Efter examen kan du exempelvis läsa vidare till beteendevetare, socionom, lärare, polis, informatör eller journalist.

Inriktning – specialpedagogisk profil - Samhällsvetenskap

Om du har en diagnos inom autismspektrumtillstånd och vill läsa samhällsprogrammet så har vi även en specialpedagogisk profil där du läser programmet i en anpassad lärmiljö som erbjuder undervisning i mindre grupp samt extra tydlighet, förutsägbarhet och struktur.