Teknikprogrammet

Film om Teknikprogrammet

Sök till teknikprogrammet!

Är du studiemotiverad och vill ha alla möjligheter öppna inför framtiden? Är du nyfiken på teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling? Vill du bli duktig på att förstå och använda digitala system? Teknikprogrammet är ett program för dig som vill studera vidare på universitet och högskola.

Efter examen är du förberedd för högskolestudier inom framförallt naturvetenskap, matematik och teknik. Utbildningens karaktärsämnen är fysik, teknik och matematik. Centralt för teknikutveckling är att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultat. Utbildningen ska därför utveckla din förmåga att analysera och förstå tekniska system.


Programmering utgör en viktig del av teknikprogrammet. Du läser flera kurser inom programmering. Genom samarbeten med universitet och högskolor kommer du att få delta i forskarskolor, tekniska projekt och tävlingar som ger dig inspiration och fördjupad kunskap som gör att du blir medveten om vad som är din egen framtida yrkeskarriär.