Aktuellt

Anpassningar på skolan med anledning av covid-19

2020-08-14

Den 17 augusti startar skolan sin verksamhet efter sommarlovet och alla elever hälsas välkomna. Vi ser fram emot att äntligen ha er här och inför skolstart har vi arbetat med att anpassa skolan med anledning av covid-19.

Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning har upphört och undervisningen kommer att ske på plats i skolorna. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning har Södertälje kommun tagit fram riktlinjer som vi på skolan arbetar utifrån. Skolan har också sett över möjligheter att anpassa ytterligare utifrån våra lokala förutsättningar.

Södertälje kommuns riktlinjer kan du läsa här:
https://www.sodertalje.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/riktlinjer-forskolorna-hosten-2020/

Vill du veta mer om hur kommunen arbetar kring covid-19 hittar du en länk här:
https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/om-coronaviruset/

Vill du veta mer om Folkhälsomyndighetens riktlinjer hittar du en länk här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Vi ser fram emot ett spännande läsår och påminner alla om att ta eget ansvar och stanna hemma även om ni har mild symptom.

 

Med vänlig hälsning

Skolledningen