Aktuellt

Viktig information inför skolstarten

2021-08-13

När skolan startar igen efter sommarlovet är det fortfarande mycket viktig att vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19.

Det är viktigt för våra ungdomar att skolan kan vara öppen så mycket som möjligt.
För att bromsa spridningen av covid-19 önskar Folkhälsomyndigheten din hjälp
med att stötta din ungdom att fortsätta följa nationella allmänna råd och
rekommendationer:
• Stanna hemma om du är sjuk, även vid milda symptom.
• Håll avstånd till andra, i skolan och på fritiden.
• Begränsa nya sociala kontakter, umgås inte i stora grupper.
• Testa dig vid symtom.

Vaccin mot covid-19 erbjuds också till barn födda 2005 eller tidigare.
Pandemin sätter oss alla på prov och det är viktigt att såväl ungdomar som vuxna
följer de allmänna råden och rekommendationerna. Som vårdnadshavare har du en
viktig roll i att hjälpa barn och unga att vara en del i det förebyggande arbetet

Om du varit utomlands under sommaren, är det viktigt att du läser informationen i länken nedan:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/