Modersmål

Här hittar du mer information om vår modersmålsundervisning.

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisningen är frivillig. När ditt barn har börjat med modersmålsundervisning är det som vilket annat ämne som helst i skolan, med en kursplan, kunskapskrav och betyg från årskurs 6.

För att vi ska kunna ordna undervisning på ditt barns språk måste det finnas minst fem elever i kommunen som ansökt om undervisning på samma språk. I förskola och förskoleklass kan enstaka barn delta i modersmålsundervisning.

Vi ordnar modersmålsundervisning i teckenspråk även om antalet elever är färre än fem elever.

Vi ordnar också modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken även om antalet elever är färre än fem elever. Det gäller finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, romani chib och jiddisch. Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Ansökan

Du kan göra en ansökan till kommunens modersmålsundervisning för ditt barn. Fyll då i blanketten Ansökningsblankett modersmål och lämna den till läraren för ditt barns klass.

Du behöver bara skicka in ansökan en gång. Den gäller för hela tiden i grundskolan. Meddela oss om ditt barn vill sluta med modersmålsundervisningen.

Information på andra språk

Skolverket har informationsmaterial på många andra språk. T.ex. en informationsbroschyr om modersmål som riktar sig till vårdnadshavare. Du kan hitta och ladda ned den via länken nedan:

"Två språk eller flera?" (Skolverkets publikationer, på olika språk, ladda ner PDF).