Skolhälsovård

Som skolsköterska på Torekällgymnasiet arbetar jag främst med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, enskilt och eller i grupp. Enklare sjukvårdsinsatser i akuta situationer kan tas hand om i min mottagning, men oftast hänvisar jag till vårdcentraler, sjukhus eller andra lämpliga instanser.

Läs mer

Öppet tider och övrig information

Jag har öppen mottagning måndag -torsdag kl. 12:00-13:00. Fredagar arbetar jag inte!

Alla elever i årskurs 1 kallas till ett enskilt hälsosamtal. Jag ansvarar och dokumenterar i EMI (elevhälsans medicinska insats) journalen. Det finns möjlighet att träffa skolläkaren som bokas genom mig. Som elev eller vårdnadshavare kan du alltid kontakta mig för rådgivning. Har tystandsplikt enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Skolsköterskan ingår också i skolans elevhälsoteam och har tätt samarbete med specialpedagogen, studiecoacherna, kurator, yrkesvägledare och skolledning, men även med lärarna på skolan som jag träffar kontinuerligt. Min målsättning är att eleverna på Torekällgymnasiet ska få professionell vägledning i frågor rörande den fysiska och psykiska hälsan samt där dem får gå på en skola där samtliga elever ges möjligheten att klara sina gymnasiestudier på bästa möjliga sätt.