Försäkringar

Kommunen har en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Södertälje kommuns verksamhetsområde. Den gäller både i skolan och på fritiden.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Försäkringen hanteras av SRF - Stockholmsregionens Försäkring AB. På SRF:s hemsida finns all information samt blanketter för skadeanmälan. 

Gå till försäkringsbolaget för att anmäla en skada