Studie- och yrkesvägledning

Att tänka på när du söker till Torekällgymnasiet

Från och med vårterminen till mitten av augusti sköts antagningen till årskurs 1 av gymnasieantagningen i Storstockholm, https://www.gyantagningen.se. Byter du skola och vill börja hos oss i årskurs 2 eller 3 kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Yrkesprogrammen på Torekällgymnasiet är riktade mot olika yrkesområden och ger goda förutsättningar för jobb i anslutning till gymnasieexamen. Du kan också välja grundläggande behörighet för högskolestudier. Är du osäker på vilken utbildning du ska välja så kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Medicinska förhållanden kan påverka vilka gymnasieprogram och framtida yrkesval som är lämpliga för dig. Har du allergier, astma eller eksem bör du kontakta studie- och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. Gör gärna Stockholms läns landstings snabbtest: http://www.jobbafrisk.se

Du som elev har under din gymnasietid tillgång till studie- och yrkesvägledning både enskilt och i grupp. SYV besöker din klass med information om eftergymnasiala yrken och utbildningar, vilka val du kan göra inom gymnasieskolans ram mm. Du har även möjlighet till enskild vägledning/studieplanering i form av bokade samtal. 

Exempel på frågor som brukar vara i fokus när elever träffar studie- och yrkesvägledaren:

  • Individuella val och behörighets-/meritpoängskurser – hur välja ”rätt” kurser i gymnasiet?
  • Ansökan till Yrkeshögskola/Högskola/Universitet – hur går det till?
  • Studieekonomi, CSN – måste man låna pengar när man pluggar vidare?
  • Högskoleprovet – hur funkar det?
  • Examensbevis – vad händer om jag inte får godkänt i tillräckligt många gymnasiekurser? 
  • Studiebevis istället för examen – hur kan studierna kompletteras efter studenten? 
  • Folkhögskolestudier som alternativ till Komvux?

Kontakt
Miriam Janzon
Telefon: 08-5230 3639
E-post: miriam.janzon@sodertalje.se