Aktuellt

Another World - En framtidsvision

2019-05-10

Framtiden tillhör de unga, men hur ska den bli? I utställningen Another World får både drömmarna och mardrömmarna rum, när dystopier och utopier tar gestalt i gymnasieelevernas olika konstnärliga uttryck.

Kan man spela spel om mänsklighetens destruktiva förbannelse, eller fotografera sin längtan?

Wendela Hebbes elever har funderat och gestaltat kring frågor om vilken makt vi egentligen har och vad vi har för möjligheter att påverka våra liv och våra samhällen. Med sin fantasi har de skapat nya världar, där det välkända vridits ur led, eller där nya regler och ordningar styr. Världar där vi kan möta oss själva genom oväntade perspektiv.

Eleverna har fått i uppgift att gestalta sina ljusa och mörka framtidsvisioner, som utopi eller dystopi. På den här utställningen möter besökaren båda dessa världar.

Gå runt i utställningen. Betrakta fotografierna. Titta på filmerna. Spela elevernas spel.

Låt elevernas verk väcka frågor och upptäck den yngre generationens fantasifulla bilder av sig själva, mänskligheten och sin egen framtid.

Välkomna !