Aktuellt

UTSTÄLLNING Det tysta löftet

2019-05-20

Under läsåret arbetar Södertäljes kommunala gymnasieskolor med de mänskliga rättigheterna. Genom ett samarbete med Raoul Wallenberg Academy har vi fått KUBEN som utställningsyta. I arbetet med de mänskliga rättigheterna får eleverna använda sin kreativitet och gestalta sin nyvunna kunskap i kuben. KUBEN står på torget i Södertälje.

Välkommen till Kuben! 

Du som läser det här står förmodligen i eller utanför vår kub och du undrar säkert varför det står en kub mitt på Stortorget i Södertälje. Jo, det ska vi berätta.  

Under läsåret arbetar Södertäljes kommunala gymnasieskolor med de mänskliga rättigheterna. Genom ett samarbete med Raoul Wallenberg Academy har vi fått den här kuben som utställningsyta. I arbetet med de mänskliga rättigheterna får eleverna använda sin kreativitet och gestalta sin nyvunna kunskap i kuben.  

Raoul Wallenberg Academy skickar ut 30 kuber till utvalda skolor. Varje kub representerar en mänsklig rättighet och Södertälje har fått artikel 25, “Rätten till tillräcklig levnadsstandard”, att arbeta med. Eleverna får lära sig mer om mänskliga rättigheter utifrån artikel 25 och vi har valt att ha extra fokus på den del av artikeln som handlar om hälsa och välbefinnande. Fokus ligger på hur alla människor kan göra skillnad när det gäller att stå upp för civilkurage och medmänsklighet.  

Projektet avslutas i augusti i samband med Raoul Wallenbergs dag, då alla 30 kuber samlas i en utställning i Kungsträdgården i Stockholm. Kuberna invigs och visas upp för allmänheten den 27 augusti 2019.  

Södertäljes fem kommunala gymnasieskolor samarbetar och kommer att ha ansvar för Kuben under olika veckor. Denna vecka är det dags för Wendela Hebbegymnasiet.  Inför Raoul Wallenbergs dag i augusti sammanställer vi allt arbete som har skett under våren till en gemensam utställning som visar Södertäljes kommunala gymnasieskolors gemensamma arbete för civilkurage och medmänsklighet.  

Mänskliga rättigheter artikel 25 - Rätten till tillräcklig levnadsstandard 
Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelser av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.  

Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta samma social skydd, vare sig de är födda inom eller utom äktenskapet.  

  1. 21 Wendela Hebbegymnasiet   

Det tysta löftet – hur bryter vi tabut kring psykisk ohälsa?

Måndag 20 maj                kl 12-13

Tisdag 21 maj                  kl 10.30-11.30

Onsdag 22 maj                kl 14.30-15.30

Torsdag 23 maj               kl 11-12