Modersmål

Du som har annat modersmål än svenska eller som talar ett nationellt minoritetsspråk kan under vissa förutsättningar få modersmålsundervisning samt studiehandledning i det egna språket.

Denna undervisning och handledning är frivillig och kostnadsfri för dig som elev. Du ska vända dig till skolan eller till kommunen för att fråga om och ansöka om modersmål och studiestöd.

För att vi ska kunna ordna undervisning på ditt modersmål måste det finnas minst fem elever i kommunen som ansökt om undervisning på samma språk.

Vi ordnar modersmålsundervisning i teckenspråk även om antalet elever är färre än fem elever.

Vi ordnar också modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken även om antalet elever är färre än fem elever. Det gäller finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, romani chib och jiddisch. Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Ansökan

Du kan göra en ansökan till kommunens modersmålsundervisning för ditt barn. Fyll då i ansökningsblanketten och lämna in till skolan.

Du behöver bara skicka in ansökan en gång.

Information på andra språk

Skolverket har informationsmaterial på många andra språk. T.ex. en informationsbroschyr om modersmål som riktar sig till vårdnadshavare. Du kan hitta och ladda ned den via länken nedan:

"Två språk eller flera?" (Skolverkets publikationer, på olika språk, ladda ner PDF).