Skolsköterska

Elevhälsans medicinska insats EMI fungerar som elevens egen företagshälsovård och arbetar med förebyggande hälsovård, enskilt och/eller i grupp. Alla elever i årskurs ett erbjuds ett hälsosamtal med hälsoprofilsbedömning då bl.a. livsstilsfrågor diskuteras.

EMI har också ett särskilt ansvar för att förbättra skolsituationen för elever med medicinskt handikapp eller långvariga sjukdomar. Skolsköterskan har tystnadsplikt och ingår i elevhälsoteamet. Skolsköterskan är även din länk mellan olika sjukhus, vårdcentraler och BUP etc.

Mottagningens öppettider

Mottagningen är öppen Tisdag-fredag kl. 10-11(och vid öppen dörr). Övrig tid öppet för tidsbokade samtal som t.ex. hälsosamtal, hälsoinformation i klasser skolläkartider etc.

Helena Rosén
Tel: 08-52301342
E-post: helena.rosen@sodertalje.se