Specialpedagog

På skolan finns en specialpedagog som tillsammans med elevhälsans övriga personal, mentor/studiecoach och lärare arbetar för att du som elev ska kunna få det stöd i studierna som du behöver.

Specialpedagogen gör pedagogiska utredningar och underlag för vidare utredningar samt ansvarar för särskilt stöd till de elever som behöver det.

Om du tycker att du vill ha mer stöd på något sätt, pratar du först och främst med din undervisande lärare eller din mentor/studiecoach, men det går även bra att vända sig direkt till specialpedagogen, somt t ex kan hjälpa dig med studieplanering och visa dig hur kompensatoriska hjälpmedel fungerar, eller annat som du behöver hjälp med när det gäller dina studier.

Även du som vårdnadshavare är välkommen att kontakta specialpedagogen.

Maj Johnsson
Specialpedagog / tf bitr rektor
Telefon: 08-52304194
E-post: maj.johnsson@sodertalje.se