Individuella val

Vi kan erbjuda följande kurser som individuella val:

IDRIDR02 Idrott och Hälsa 2 100 p
SAMINR0 Internationella relationer 100 p
MATMAT02b Matematik 2 100 p
MATMAT03b Matematik 3 100 p
NAKNAK02 Naturkunskap 2  100 p
PSKPSY01 Psykologi 1 50 p
PSKPSY02a Psykologi 2 50 p
SAMSAM02 Samhällskunskap 2  100 p
SVESKR0 Skrivande – Creative writing 100 p
ANIANI01 Animation 1  100 p
BILBIL01a1 Bild och form 1a - bildverkstad 50 p
CADCAD01 Cad 1 – dataprogr, arkitektur 50 p
DATDAR0 Dansträning 100 p
ENTENR0 Entreprenörskap - Starta eget 100 p
FOMFOR01S Formgivning 1 - Glas och keramik  100 p
FOMFOR01S Formgivning 1 - Mode och design  100 p
FOTFOT01 Fotografisk bild 1 100p
FOTFOT02 Fotografisk bild 2 100p
MUSMUS01 Musikproduktion 1 100 p
TEASCE01 Scenisk gestaltning 1 – Teater 100 p
FILFIL01 Film- och  Tv-produktion 1 100 p
ENGENG07 Engelska 7  100 p
MODARA01 Arabiska 1 100 p
MODARA02 Arabiska 2 100 p
MODARA03 Arabiska 3 100 p
MODARA04 Arabiska 4 100 p
MODFRA02 Franska 2 100 p
MODFRA03 Franska 3 100 p
MODFRA04 Franska 4 100 p
MODITA01 Italienska 1 100 p
MODITA02 Italienska 2 100 p
MODJPN01 Japanska 1 100p
MODJPN02 Japanska 2 100p
MODZHO01 Kinesiska 1 100 p
MODZHO02 Kinesiska 2 100 p
MODSPA01 Spanska 1 100 p
MODSPA02 Spanska 2 100 p
MODSPA03 Spanska 3 100 p
MODSPA04 Spanska 4 100 p
MODDEU02 Tyska 2 100 p
MODDEU03 Tyska 3 100 p
MODDEU04 Tyska 4 100 p
MATMAT04b Matematik 4 100 p
MUSMUS02 Musikproduktion 2 100 p
MUIGEH02 Gehörs- och musiklära 2 100 p
MUSINS01S2 Instrument eller sång 1 – biinstrument 100 p
DATDAS03S Dansteknik 3 - Balett 100 p
DATDAS04S Dansteknik 4 - Balett 100 p