Trivselregler

Vi vill att alla som verkar på Wendela Hebbegymnasiet ska utvecklas och trivas. Vi arbetar kontinuerligt med detta och utvecklar trivselreglerna varje år tillsammans genom elevrådet och skolkonferensen. Vi beslutar om eventuella ändringar, tillägg etc. Elever och all personal är därmed delaktiga i utformningen av reglerna och vi är alla ansvariga för att leva upp till dem.

Trivselregler för alla - allas ansvar
Kreativitet, trygghet, hänsyn och ömsesidig respekt

Därför

  • står arbetet i centrum, i en lugn och kreativ studiemiljö
  • bemöter vi andra som vi själva vill bli bemötta och har ett demokratiskt förhållnings- och arbetssätt
  • tar var och en ansvar för sina studier, vilket innebär att du kommer i tid till lektioner och annan verksamhet och tar med nödvändigt materiel
  • har vi omsorg om vår miljö och lämnar alla lokaler i sådant skick att nästa användare känner sig välkommen
  • intas förtäring i cafeterian, matsal eller enligt separat överenskommelse
  • sker rökning endast på anvisad plats
  • uppmanas du att lämna lokalen vid olämpligt uppträdande
  • är mobiltelefonen avstängd under lektionstid
  • råder nolltolerans mot mobbing, trakasserier och annat kränkande bemötande, alkohol, narkotika, skadegörelse och klotter