Personal

Kontaktuppgifter för personal på Wendela Hebbegymnasiet:

 

Skolledare

Susanne Lindström
Tel: 08-52301864
susanne.a.lindstrom@sodertalje.se 
Tf rektor/enhetschef 
Åsa Esping Jameson
Tel: 08-52304142
asa.esping-jameson@sodertalje.se 
Biträdande rektor 
Maj Johnsson
Tel: 08-52304194
maj.johnsson@sodertalje.se 
Tf bitr rektor 
Camilla Lindblad Modig
Tel: 08-52304107
camilla.lindbladmodig@sodertalje.se 
Administrativ chef 

Elevhälsa

Helena Rosén 
Tel: 08-52301342
helena.rosen@sodertalje.se
Skolsköterska 
Karina Gabriel
Tel: 08-52304192
karina.gabriel@sodertalje.se 
Kurator 
Maj Johnsson
Tel: 08-52304194
maj.johnsson@sodertalje.se 
Specialpedagog 
Miriam Janzon
Tel: 08-52303639
miriam.janzon@sodertalje.se 
SYV 

Studiecoach

Annie Flygare
Tel: 08-52306654
annie.flygare@sodertalje.se 
Studiecoach ESME, ESBD, TE
Sanna Lindström
Tel: 08-52304417
sanna.lindstrom@sodertalje.se 
Studiecoach ESMU, ESTA

Administration

Caroline Celebioglu
Tel: 08-52303439
caroline.celebioglu@sodertalje.se 
Ekonomi 

Vaktmästeri

Mika Virtanen
Tel: 08-52304940
mikael.virtanen@sodertalje.se 
Vaktmästare 

Teknik/IKT

Tony Pettersson
Tel: 08-52301826
tony.pettersson@sodertalje.se 
Fastighet/lås/larm 
Kristofer Smålander
Tel: 08-52304151
kristofer.smalander@sodertalje.se 
IKT-tekniker 
Jan Karlsson
Tel: 08-52302320
jan.karlsson@sodertalje.se 
IKT-pedagog 

Bibliotek

Zinaida Hodzic
Tel: 08-52302735
zinaida.hodzic@sodertalje.se 
Bibliotekarie 

Café

Daniel Bektas
Tel: 08-52302537 
 

Lärare

Anders Fällman (AFn)
Tel: 08-52304146
anders.fallman@sodertalje.se 
Foto, Film & animation 
Ari Stockås (ASå)
Tel: 08-52304176
ari.stockas@sodertalje.se 
Musik 
Beatrisa Hellström (BHm)
Tel: 08-52304150
beatrisa.hellstrom@sodertalje.se 
Musik 
Berivan Graf (BKl) - tjänstledig
Tel: 08-52304503
berivan.kartal@sodertalje.se 
Samhällskunskap, svenska 
Cecilia Ogenmark (COg)
Tel: 08-52304128
cecilia.ogenmark@sodertalje.se 
Design 
Denise Delbuque (DDe)
Tel: 08-52306088
denise.delbuque@sodertalje.se 
Engelska 
George Bonnet (GBt)
Tel: 08-52306113
george.bonnet@sodertalje.se 
Media 
Ida Nyström (INm)
Tel: 08-52303617
@sodertalje.se 
Svenska, religionskunskap 
Johanna Johnson (JJo)
Tel: 08-52303648
johanna.johnson@sodertalje.se 
Engelska, historia 

Karin Bernerstedt (KBt)
Tel: 08-52303973
karin.bernerstedt@sodertalje.se 
Bild 
Lena Strand (LSd)
Tel: 08-52304177
lena.strand@sodertalje.se 
Bild 
Liv Jans (LJs)
Tel: 08-52303882
liv.jans@sodertalje.se 
Svenska, teater 
Magnus Löfvenberg (MLg)
Tel: 08-52304852
magnus.lofvenberg@sodertalje.se 
Teknik, arkitetur 
Maria Rösblad (MRo) - tjänstledig
Tel: 08-52304158
maria.rosblad@sodertalje.se 
Svenska, religionskunskap 
Mattias Åman (MÅn)
Tel: 08-52304689
mattias.aman@sodertalje.se 
Matematik, programmering 
Michel Kourie
Tel: 08-52306663
michel.kourie@sodertalje.se 
Elevassistent, matematik 
Niclas Steeve (NSe)
Tel: 08-52306533
niclas.steeve@sodertalje.se 
Musik 
Peter Andersson (PAn)
Tel: 08-52301442
peter.andersson@sodertalje.se 
Idrott och hälsa 
Rasmus Karlung
Tel: 08-52303199
rasmus.karlung@sodertalje.se 
Historia
Samharib Elyo (SEo)
Tel: 08-52304137
samharib.elyo@sodertalje.se 
Matematik, fysik, teknik 
Sonja Olars (SOl)
Tel: 08-52304386
sonja.olars@sodertalje.se 
Samhällskunskap