Musik - ansökan

Du som söker till musikinriktningen på Wendela Hebbegymnasiet kommer att kallas dagtid till skolan onsdagen den 7 mars.

Du kommer att få träffa lärare i musik och göra ett s.k. färdighetsprov i sång eller på det instrument som du spelar.

Alla som söker kommer att få ett brev per post med information om antagningsdagens tider och innehåll.
Samling och upprop brukar ske kl 09:00. Din personliga provtid kommer att hamna i spannet mellan 9-15. Tiden meddelas efter uppropet.
Kallelsen kommer ett par veckor i förväg. När du fått den, behöver du begära ledigt från din skola den aktuella dagen.

Vi vill att du kontaktar oss via mejl, om du har stora förhinder att komma på provet. Du kommer då att kallas till ett alternativt tillfälle. (se mer allmän info om ansökningen längre ner)
Om du av någon anledning saknar ett kallelsebrev måste du kontakta oss per mejl.


Färdighetsprov musik
Här får du visa upp dina förkunskaper i musik.

Provet består av:
· Spel/sångprov

I detta prov ska du spela instrument eller sjunga en egen vald låt för några musiklärare. Det går bra att ta med sig bakgrundskomp på t.ex. mobiltelefon som du kan spela eller sjunga till. Om du vill ha komp av oss måste du ta med noter eller utskrivna ackord. I provet ingår också olika härmningsövningar på instrument respektive sång.

Om du vill visa upp kunskaper på något ytterligare instrument får du gärna göra det.

· Intervju

Vi kommer att ställa några frågor till dig kring ditt musicerande och din ansökan. Här får du t.ex. berätta om dina tidigare musikerfarenheter.

Info om hur du gör din ansökan
Gör din ansökan till utbildningen på www.gyantagningen.se med dina inloggningsuppgifter som du får hemskickat från Gymnasieintagningen.
Du som söker till Wendela Hebbegymnasiets Musikinriktning kallas därefter till ett färdighetsprov via oss.
Om du bor i Södertälje kommun och Stockholms län använder du webbsidan www.gyantagningen.se. Om du bor utanför gör du ditt gymnasieval via din hemkommun.

Poängsättning
Provpoängen som du får läggs sedan till dina betygspoäng och utgör grunden för antagning. Provskalan är 1-20, varav 20 är lika med ett meritvärde på 320p.
De poäng du får på färdighetsprovet (max 340 poäng) läggs samman med ditt meritvärde (max 340 poäng) från grundskolan. Tillsammans utgör detta ditt jämförelsetal vid antagningen. Poänghanteringen sköts av Gymnasieantagningen.

Kontakt
Ifall du har frågor om färdighetsprovet och annat, får du gärna kontakta oss via mejl, eller telefon. Se nedan.

Vi hälsar dig som spelar instrument eller sjunger varmt välkommen till Wendela Hebbe!

Musiklärare:

ari.stockas@sodertalje.se Tel: 08-52304176
dan.lindh@sodertalje.se Tel: 08-52304160​